Обратна връзка


Last update: 02 Jun 2022 17:06 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/725Ние ценим обратната връзка от нашите потребители, тъй като това е невероятен начин да чуем вашето мнение за TruckersMP, съответно да продължим да подобряваме проекта. За да гарантираме, че цялата обратна връзка, която получаваме, е добре организирана и може да бъде разгледана възможно най-бързо, създадохме тази статия. Можете да намерите системата за обратна връзка тук.

Feedback TAB

Трябва да използвате системата за обратна връзка за следните причини:

 • Искате да предоставите обратна връзка за членове на персонала на TruckersMP.
 • Искате да обсъдите наказание, което сте получили, което не е свързано с играта.
 • Бихте искали да зададете въпрос на определен мениджърски екип в TruckersMP.
 • Имате заявка, която съдържа лична или частна информация, която бихте искали да обсъдите.

Трябва да имате предвид следното, когато използвате системата за обратна връзка:

 • Ръководството на TruckersMP се занимава с изпратените заявки.
 • Забраните от играта не могат да бъдат обжалвани чрез системата за обратна връзка, вместо това, трябва да обжалвате забраната.
 • Забраните от нашите общностни платформи (гилдията ни в Discord, форумът и Twitch чатът) могат да бъдат обжалвани чрез системата за обратна връзка.
 • Забрани от TruckersMP системи като създаване на уеб репорти, създаване и присъединяване към VTC, кандидатстване за персонал и създаване на заявки за помощ, могат да бъдат обжалвани чрез системата за обратна връзка.
 • Уверете се, че текущата ви жалба за забрана е приключена, преди да се свържете с Game Moderation Management.
 • Ако искате да репортнете играч, трябва да го направите чрез системата за докладване.
 • Може да предоставите конструктивна обратна връзка/предложения или да направите запитвания/оплаквания до подходящия екип.
 • Моля, бъдете търпеливи по отношение на вашата заявка за обратна връзка, високият брой заявки понякога може да доведе до забавяне на отговорите.

Категории за обратна връзка

За да сте сигурни, че заявките се обработват ефективно и ефикасно, едно от най-важните неща е да се уверите, че сте избрали правилната категория. Ще намерите списък с типични употреби за различните категории.

Add-On Management - Запитвания относно персонализирано съдържание, създадено от TruckersMP.

Community Management - Запитвания, предложения или оплаквания относно TruckersMP и общността, както и набирането на персонал.

Community Moderation Management - Запитвания относно наказанията в обществените платформите, както и въпроси относно правилата за тези платформи.

Event Management - Запитвания/обратна връзка/критика за събития, организирани от TruckersMP или въпроси относно системата за събития.

Game Moderation Management - Запитвания относно наказанията в играта и правилата в играта.

Media Management - Запитвания относно активите на TruckersMP.

Support Management - Запитвания относно системата за поддръжка в уебсайта/форума.

Translation Management - Запитвания относно превода на различни статии или активи на TruckersMP.

VTC - Апликации за валидиране/потвърждаване на VTC или репорти относно VTC на TruckersMP платформата.

Project Management, Service & Data Analyst и Development - Заявки за тези категории могат да бъдат създадени само чрез пренасочване на съществуващи такива. Моля, посочете в заявката си дали искате тя да бъде пренасочена до една от тези категории.

Ако имате оплаквания относно персонала на TruckersMP, моля, насочете ги към мениджърския екип, отговорен за тях. Техният екип може да бъде намерен чрез техния TruckersMP профил.