Informatie voor sollicitanten

Last update: 12 Aug 19:26 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1021Hallo allemaal!

Dit artikel is een handleiding voor sollicitanten of andere geïnteresseerden om meer informatie te vergaren over het proces rondom werving en hoe je uiteindelijk ingewijd kan worden als staflid van ons team. Als je (nog) niet hebt gesolliciteerd, dan kun je hier ook goed terecht voor algemene informatie, bijvoorbeeld over hoe je een sollicitatie kunt indienen, welke eisen we hebben, wat alle stappen zijn die je moet doorlopen, enkele tips hoe je je kansen kunt vergoten en een uitleg waarom je niet moet opgeven als je niet direct tijdens je eerste poging wordt aangenomen.


Kort overzicht van de inhoud van dit artikel

 • Wat doet het Human Resources team en waarom?
 • Welke kwalificaties en vaardigheden heb ik nodig voordat ik kan solliciteren?
 • Hoe werkt het wervingsproces?
 • Hoe werkt het systeem omtrent solliciteren?
 • Hoe gaat een interview in zijn werk?
 • Zijn Engelse taalvaardigheden van belang?
 • Waar kan ik meer informatie vinden?
 • Hoe kan ik mezelf goed voorbereiden?

Wat doet het Human Resources team?

Leden van ons team moeten om kunnen gaan met vele verwachtingen, vaardigheden en druk. Nadat je je training hebt volbracht moet je soms met vele andere leden samenwerken en tegelijkertijd aan verschillende projecten werken. Het is daarom belangrijk dat je bepaalde kwalificaties en vaardigheden beschikt. Het Human Resources team gaat na of een sollicitant die bezit, maar kijkt ook of je voor een lange periode plezier kunt hebben in jouw gewenste rol. Daarnaast moet je kunnen omgaan met onze manier van werken, de activiteitsvereisten en je moet kunnen voldoen aan onze verwachtingen. We proberen de teams zodanig te vormen dat we zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen werken en dat de juiste mensen met de benodigde vaardigheden aan onze projecten werken.

Wanneer je wordt aangenomen zullen tijdens de trainingen zo goed mogelijk dagelijkse situations gesimuleerd worden, zodat je bekend wordt met die situations en dat je weet hoe je daarmee om kunt gaan. Het is van belang dat sollicitanten een grote kans van slagen hebben om de trainingen te doorlopen en dat zij voor een lange periode voor TruckersMP blijven werken. Ons team beoordeelt of het waarschijnlijk geacht wordt dat je zal succesvol de trainingsperiode zal doorlopen. We willen voorkomen dat er mensen aangenomen worden die vervolgens afvallen tijdens de training.

Samenvattend, voor sommige taken zijn de verwachtingen vrij hoog. Daarom onderzoeken we zo goed mogelijk of het waarschijnlijk is dat een individu aan onze eisen en verwachtingen zal voldoen. Daarnaast zijn er afhankelijk van de rol waarvoor je solliciteert ook speciale eisen zoals eerdere ervaring, maar ook algemene voorwaarden zoals het wettelijke leeftijdsminimum.


Welke kwalificaties zou je moeten bezitten als staflid?

 • Concentratie: Het is een vrij vanzelfsprekende, maar zeer belangrijke, vaardigheid die je moet bezitten als je onderdeel wilt worden van ons team. Voor sommige taken moet je veel tijd investeren, dus dan is het gunstig als je concentratieboog stabiel is. Ook wordt er soms tegelijkertijd gewerkt aan verschillende projecten. Deze eigenschap zal ervoor zorgen dat je het overzicht behoudt, niet je focus verliest, enzovoort;
 • Herinneringsvermogen: Het is belangrijk dat je een goed geheugen hebt, zowel tijdens je training als daarna, zodat je onthoud hoe bepaalde dingen in zijn werk gaan. Ook is het van belang dat je constructieve feedback en verbeteringspunten kunt onthouden, zodat je aan je eigen kwaliteit kunt blijven werken;
 • Engelse taalvaardigheid: Je schriftelijke taalvaardigheid in het Engels moet vloeiend en op niveau zijn. Dit betekent niet dat je moet uitblinken in de kennis die je hebt over de Engelse taal of dat je een test moet uitvoeren met een moedertaalspreker. Het gaat erom dat je jezelf duidelijk kunt maken ook en dat je anderen kunt begrijpen. De meeste informatie en gesprekken tussen stafleden worden in het Engels gedaan. Je kunt best in je eigen taal communiceren met anderen buiten de Engelstalige kanalen, maar het is een vereiste dat je jezelf verstaanbaar kunt maken in het Engels zodat je je werk goed kunt doen. Later in dit artikel wordt hier nog verder op ingegaan;
 • Multitasken: Er zullen zich situaties voordoen waarbij je verschillende taken binnen een korte tijd zult moeten afhandelen. Hierbij is het van belang dat je kalm kunt blijven en dat je het overzicht behoudt. Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat onze multiplayer mod vrij populair is en dat het aantal spelers over de jaren heen flink gegroeid is. Alhoewel het fluctueert per dag, die groei vindt nog steeds plaats. Voor sommige teams betekent dit dat er zich periodes voordoen dat het rustiger dan normaal is, maar ook periodes die aanzienlijk drukker zijn. Het is van belang dat onze stafleden hier dynamisch mee om kunnen gaan;
 • Organisatorische vaardigheden: Zoals hierboven vermeld, zul je soms te maken krijgen met situaties dat je meerdere taken in een korte periode moet afhandelen. Het is van belang dat je voor jezelf de taken kunt structureren en dat je je werk zodanig verdeelt dat je niet in de problemen komt. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede leerstijl aanhangt, zodat je makkelijker zaken oppikt en efficiënter kunt werken;
 • Prestatiegericht werken: Het kan voor jezelf ontzettend stimulerend werken om prestatiegericht je taken uit te voeren. In plaats van zoveel mogelijk taken op je te nemen, probeer te richten op de kwaliteit van je werk en ervoor te zorgen dat er niks op aan te merken is;
 • Motivatie: Alvorens je solliciteert voor ons team is het zeer belangrijk dat je voor jezelf nagaat of je wel voldoende gemotiveerd bent. Hoewel iedereen het interessant vindt dat zij bepaalde permissies vergaren met bepaalde rollen is het belangrijk om je te realiseren dat dit slechts een voordeel is. Om dat recht te behouden zul je je moeten inspannen en werk voor het team moeten verrichten. Informeer jezelf via het forum over onze teamstructuur, over onze eisen en of er momenteel sollicitaties geopend zijn;
 • Gebalanceerde personaliteit: We zoeken naar mensen met een gebalanceerde personaliteit. Als je onze stafleden bekijkt zul je zien dat de meesten niet bepaald naast hun schoenen lopen, zeer extrovert of juist heel verlegen zijn. De meesten zitten ergens in het midden en dat is precies wat we zoeken;
 • Teamwork: Zeer belangrijk! Aangezien je vaak samen moet werken met anderen, zul je ook vertrouwen in anderen moeten hebben. Dit is vergelijkbaar met het dagelijks leven, waar ook vaak werk verdeeld wordt tussen jou en andere teamleden. Communicatie en verbinding met anderen zijn nodig om als gezamenlijk geheel de doelen van het team te behalen.

De vaardigheden die hierboven opgesomd zijn, zien er wellicht wat veeleisend uit en het is mogelijk dat je misschien niet eens weet of je een eigenschap bezit of niet. Maar wees niet bang om gewoon te solliciteren voor een rol, ook al voldoe je misschien niet overal aan.


Hoe werkt het wervingsproces?

 • Je levert allereerst een sollicitatie in via onze website;
 • We onderzoeken of jouw account en de sollicitatie voldoet aan de algemene voorwaarden;
 • Als je voldoet aan de voorwaarden, dan zal je sollicitatie gemarkeerd worden als "Under review". Dit houdt in dat jouw sollicitatie dan in behandeling wordt genomen en inhoudelijk beoordeeld wordt door het management van het team waarvoor je solliciteert;
 • Nadat een beslissing is genomen op basis van je sollicitatie, dan wordt je of afgewezen of uitgenodigd voor een eerste interview met twee HR leden. Tijdens dit interview wordt bekeken of je wel geschikt bent voor de rol waarvoor je solliciteert. Denk hierbij aan kwalificaties, motivatie en randvoorwaarden met betrekking tot prestaties;
 • Het tweede interview wordt uitgevoerd door zowel HR alsook managementleden van het team waarvoor je solliciteert. Tijdens dit interview wordt nogmaals bekeken of je geschikt bent en een bijdrage kunt leveren;
 • Als we ervan overtuigd zijn dat je geschikt bent voor ons team, dan volgt de inwerkprocedure waarin enkele formaliteiten worden afgehandeld. Hierna ben je officieel onderdeel geworden van ons team. Sommige teams hebben een trainingsperiode voordat je daadwerkelijk zelfstandig aan de slag kunt gaan, maar er zijn ook teams die dat niet hebben. Tijdens deze trainingsperiodes leer je om te gaan met dagelijkse situaties waarmee je geconfronteerd gaat worden tijdens je bezigheden;
 • Wanneer de training succesvol is afgerond ben je nu echt een voltallig teamlid. Sommige teams hebben nog wel proefperiodes. Tijdens die periodes wordt jouw werk continu gecontroleerd en zul je feedback ontvangen over hoe je bepaalde zaken beter kunt aanpakken. Ook als je deze proefperiodes succesvol doorloopt en uiteindelijk zelfstandig aan de slag gaat, zul je nog steeds regelmatig feedback ontvangen over jouw werk, bijvoorbeeld door teamleiders of managers.

Hoe weet ik of het mogelijk is om te solliciteren?

Als je wilt solliciteren voor ons team, dan is het raadzaam om de officiële pagina's in de gaten te houden voor nieuws betreffende nieuwe sollicitatieperiodes. Momenteel zijn die officiële pagina: https://truckersmp.com/recruitment en https://forum.truckersmp.com/index.php?/forum/211-recruitment/. Op deze pagina's vind je altijd actuele informatie over de rollen waarvoor we nieuwe mensen zoeken en de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Waar kan ik de aanvullende voorwaarden per team vinden?

Sommige teams hebben naast de algemene voorwaarden ook aanvullende voorwaarden. Je kunt die hier in het Nederlands lezen, maar om er zeker van te zijn dat die kloppen is het ook raadzaam om het officiële topic te raadplegen.

Wat zijn de voorwaarden betreffende mijn account?

 • Je hebt momenteel geen actieve bans en niet meer dan 3 bans in totaal op jouw account. Daarnaast moet je goed gedrag vertonen op andere platformen zoals Discord en ons forum. Dit betekent echt 3 bans in totaal. We maken geen uitzonderingen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De reden hiervoor is dat je als staflid het gezicht bent van ons project; je moet daarom voor spelers een rolmodel zijn. We krijgen vaak de vraag wat actieve bans zijn. Actieve bans zijn bans die nog in de afkoelperiode zitten. Twaalf maanden nadat jouw ban afgelopen was, zal deze inactief worden. Je kunt de status van jouw bans checken op jouw profiel. Een groene markering betekent dat je ban nog actief is; een gele markering houdt in dat de ban inactief is;
 • Indien je de eigenaar bent van andere accounts met actieve of meer dan 3 bans, dan zal jouw sollicitatie afgewezen worden;
 • Je bent lid van TruckersMP voor minstens 12 maanden. Op het moment van solliciteren dien je ook een forum account te maken die ten minste 1 maand oud is;
 • Het is verplicht om interactie te vertonen met onze community, bijvoorbeeld via het forum of onze Discord. Hierbij moeten jouw Engels taalvaardigheden op niveau zijn;
 • Afhankelijk van de rol waarvoor je solliciteert, moet je ook voldoen aan aanvullende voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoge mate van activiteit op het forum als de solliciteert voor Forum Moderator.

Als je vragen hebt betreffende de inhoud van hierboven, wees niet bang om het Human Resources team te contacteren via feedback of door ons een bericht te sturen via het forum of Discord.


Hoe zit het met Engelse taalvaardigheden?

Engels is onze standaard voertaal, dus het is zeer belangrijk dat je in het Engels kunt communiceren. Wees altijd eerlijk tegen jezelf over hoe goed jouw Engelse taalvaardigheden zijn. Je hoeft geen professor in de Engelse taal te zijn, maar je moet jezelf wel voldoende verstaanbaar kunnen maken tijdens schriftelijke gesprekken. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet ieder woord hoeft op te zoeken in een woordenboek. We zouden het waarderen als je in je sollicitatie enkele zinnen wilt wijden aan het beschrijven van jouw Engelse taalvaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoelang je Engels als taal op school hebt gehad, of je een Engels diploma hebt, waar je Engels geleerd hebt en hoe goed jij jouw eigen Engelse taalvaardigheden zou beoordelen (op een schaal van 1 tot 5 of een level op basis van de Common European Framework of Reference for Languages).


Hoe werkt het sollicitatiesysteem?

form

Enkele zaken zien eerder in dit artikel al benoemd. Wanneer een sollicitatieperiode is geopend, dan kun je een sollicitatie insturen. Je begint uiteraard met algemene informatie zoals je naam, je verblijfsplaatsen tijdzone. Vervolgens geef je aan welke talen je spreekt en op welk niveau. In het tekstvak waar je iets over jezelf moet vertellen mag je zelf bepalen hoe uitgebreid je dat doet. Je hoeft niet je hele leven bloot te stellen; vertel wat jij denkt dat relevant is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je carrière of in welke klas je zit, hoe anderen jou zouden omschrijven, wat voor eigenschappen en hobbies je hebt, wat je zoal in het dagelijks leven doet, enzovoort. Dat helpt ons een beeld te schetsen van met wie we te maken hebben. De volgende vragen gaan over de rol waarvoor je solliciteert. Werk deze vragen zo uitgebreid mogelijk uit, aangezien met name deze vragen erg belangrijk zijn. Tenslotte zul je geconfronteerd worden met een scenario waar je ongetwijfeld mee te maken krijgt als je lid wordt van het team. Je hebt hiermee de kans om te laten zien hoeveel relevante kennis je al hebt, hoe je bepaalde problemen oplost en of je geschikt bent voor de rol. Nadat je je sollicitatie verstuurt kun je deze niet meer wijzigingen, zorg er dus voor dat je alles en zo zorgvuldig mogelijk hebt ingevuld voordat je dat doet.

We beoordelen de sollicitaties zo snel mogelijk en je krijgt waarschijnlijk binnen enkele weken een definitieve uitslag te horen. Als je de sollicitatieronde succesvol doorloopt, dan zul je voor onbepaalde tijd op de wachtlijst geplaatst worden. Wanneer het tijd is om verder te gaan zal je een bericht ontvangen met een uitnodiging voor een interview. We zullen hier verder niet op ingaan, aangezien je alle benodigde informatie zult ontvangen wanneer je dat stadium bereikt.


Wat gebeurt er tijdens de interviews?

Tijdens het eerste interview zal je in gesprek gaan met twee HR leden van ons team. Hier zullen we je beter leren kennen en nagaan of je over de juiste kwalificaties beschikt. Veelgestelde vragen, die je waarschijnlijk kunt verwachten, zijn of je je sterke en zwakke punten kunt benoemen en of je kunt uitleggen waarom we jou zouden moeten kiezen en niet iemand anders. Probeer ons tijdens je antwoorden te overtuigen dat jij de juiste kandidaat bent, maar zorg er wel voor dat je altijd eerlijk bent. Het wordt aangeraden om jezelf enigszins voor te bereiden om ervoor te zorgen dat je niet overvallen wordt door onverwachte vragen. Je kunt bijvoorbeeld op het internet informatie te zoeken over solliciteren. Zorg er echter voor dat je niet kant-en-klare antwoorden gaat copy-pasten. Geef antwoord op onze vragen in je eigen woorden en betrek het op jezelf in plaats van algemene zinnen die je op het internet kunt vinden. Je hebt tijdens het interview voldoende tijd om te antwoorden, dus haast je niet en neem de tijd.

We weten dit op basis van eigen ervaring: als je moeite hebt met een vraag en geen duidelijk antwoord kunt geven, dan zul je niet zo overtuigend overkomen. Denk daarom van tevoren al na over wat je eventueel wilt zeggen. Er zullen ook vragen over je persoonlijkheid gesteld worden. Hoewel de één meer tijd nodig heeft dan een ander, met dit soort vragen zou je geen problemen moeten hebben aangezien iedereen zichzelf kent. Daarnaast zullen enkele vragen met betrekking tot de rol waarvoor je solliciteert gesteld worden. De duur van het interview kan variëren, maar naar verwachting neemt het ongeveer een uur in beslag. Het interview zal schriftelijk via Discord afgenomen worden.

Na het interview zullen de HR leden je sollicitatie en het interview gezamenlijk beoordelen en een beslissing nemen. In het geval dat de uitkomst positief is, dan zul je opnieuw uitgenodigd worden voor een interview. Tijdens dit tweede interview zul je in gesprek gaan met de managers van het team waarvoor je solliciteert en een HR lid. De managers zouden jou namelijk ook beter willen leren kennen en daarnaast zullen zij enkele vragen die specifiek voor de gewenste rol zijn. Uiteindelijk zijn zij degene met wie jij samen gaat werken, dus ze willen er wel zeker van zijn dat jij de juiste kandidaat bent. Enkele zaken die je tijdens dit interview kunt verwachten zijn vragen of je om kunt gaan met constructieve feedback als je iets fout hebt gedaan en of je enkel alleen wilt werken of ook in een teamverband. Ook kunnen er, net als in de sollicitatieronde, scenario's gepresenteerd worden waar je te maken gaat krijgen als je lid wordt van het team. Het is aan jou om je zo goed mogelijk te presenteren als de beste nieuwe kandidaat voor ons team.

Ook na dit interview zal er opnieuw overlegt worden over je sollicitatie en de interviews. Als alles goed verlopen is en je geaccepteerd wordt, dan zal een HR lid een inwerkprocedure met je doorlopen. Hierbij worden enkele formaliteiten afgehandeld en zul je officieel lid worden van ons team. Afhankelijk van het team waar je lid van wordt zul je een of een training of een proefperiode doorlopen. Hierbij zul je alle kneepjes van het vak leren en bekend worden met veelvoorkomende situaties. Wanneer je alles succesvol hebt doorlopen en je volgens de managers klaar bent om als voltallig lid verder te gaan, dan zul je gepromoveerd worden en alle permissies die bij jouw rol passen ontvangen.

Altijd onthoud dat het geen competitie is tussen jou en andere sollicitanten. We zijn blij met iedere persoon die zich bij ons aanmeld om de handen uit de mouwen te halen. Uiteindelijk zullen we met elkaar alle taken afhandelen en niet tegen elkaar strijden. Het gaat er ook niet om dat je per se beter wilt zijn dan anderen. Als we elkaar gaan tegenwerken, dan zullen grote taken die door het voltallige team verwerkt moeten worden niet efficiënt gedaan worden. Als je niet samen kunt werken met anderen, dan zal het lastig worden om in ons team plaats te nemen. TruckersMP staat voor teamwork, zowel als team in het geheel als in ieder subteam.

Binnen sommige teams zul je een toets moeten maken na je trainingsperiode. Hierbij zul je vragen moeten beantwoorden die relevant zijn voor de rol die je gaat bekleden. Op basis van jouw antwoorden zal beoordeeld worden of je klaar bent om aan de slag te gaan. Wees niet bang, je krijgt meer dan genoeg tijd om deze toets te maken en als je ergens vragen over hebt kun je altijd om hulp vragen. Als je uiteindelijk de toets succesvol afgerond hebt, dan zul je gepromoveerd worden door de team managers.


Hoe kan ik mezelf goed voorbereiden?

Je vraagt je ongetwijfeld af hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden op het hele sollicitatieproces. Dat je dit artikel aandachtig leest is al een stap in de goede richting, aangezien je jezelf informeert. De volgende stap is om jezelf voor te bereiden op vragen die we mogelijk zullen stellen tijdens de interviews. Je kunt hiervoor meer dan genoeg informatie vinden op het internet. Denk bijvoorbeeld na over wat jouw sterke en zwakke punten zijn en maak een naslagwerk wat je er ieder moment bij kunt pakken. Neem hier echt de tijd voor. Als je dat aandachtig wilt doen ben je daar niet een kwartiertje mee kwijt, maar al snel een paar uur. Andere zaken kun je oefenen, bijvoorbeeld je Engelse taalvaardigheden. Niet alles is een talent of komt uit het niets aanwaaien. Als je je vaardigheden kunt trainen, pak die kans dan ook. Informeer jezelf ook over ons team en wat voor taken je te doen krijgt in de rol waarvoor je solliciteert.

Wees ook niet bang om een teamlid iets te vragen. Het HR team is altijd beschikbaar voor vragen met betrekking tot sollicitaties, zowel via Discord DMs alsook via het feedback systeem. Maar je kunt ook andere teamleden een vriendelijk berichtje sturen met de vraag wat zij nou precies doen in het team, hoeveel tijd ze daarmee kwijt zijn, of ze er plezier in hebben, enzovoort. Er is altijd wel iemand die even de tijd wil nemen om te vertellen over zijn of haar ervaringen in het team. We zijn altijd bereid om iemand te informeren en te helpen om hun idealen te verwezenlijken.


Als je naar aanleiding van dit artikel of andere relevante vragen hebt, wees niet bang om contact met Human Resources op te nemen via het feedback systeem of stuur een HR lid een privébericht op het forum of Discord. Zij zijn altijd bereikbaar als je hulp nodig hebt.

Bedankt voor het lezen. Als je gaat solliciteren, veel succes gewenst. En geniet van je dag!