Informatie voor sollicitanten

Last update: 14 May 20:45 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1021Hallo allemaal!

Dit artikel is een handleiding voor sollicitanten of andere geïnteresseerden om meer informatie te vergaren over het proces rondom werving en hoe je uiteindelijk ingewijd kan worden als staflid van ons team. Als je nog niet hebt gesolliciteerd, dan kun je hier ook goed terecht voor algemene informatie, bijvoorbeeld over hoe je een sollicitatie kunt indienen, welke eisen we hebben, wat alle stappen zijn die je moet doorlopen, enkele tips hoe je je kansen kunt vergoten en een uitleg waarom je niet moet opgeven als je niet direct tijdens je eerste poging wordt aangenomen.


Kort overzicht en belangrijkste punten:

 • Welke kwalificaties en vaardigheden heb ik nodig voordat ik kan solliciteren?
 • Hoe werkt het wervingsproces?
 • Hoe werkt het systeem omtrent solliciteren?
 • Hoe gaat een interview in zijn werk?
 • Zijn Engelse taalvaardigheden van belang?
 • Waar kan ik meer informatie vinden?
 • Hoe kan ik mezelf goed voorbereiden?

Leden van ons team moeten om kunnen gaan met vele verwachtingen, vaardigheden en druk. Nadat je je training hebt volbracht moet je soms met vele andere leden samenwerken en tegelijkertijd aan verschillende projecten werken. Het is daarom belangrijk dat je bepaalde kwalificaties en vaardigheden beschikt. Daarom gaat ons team na of een sollicitant die bezit, en kijken we ook of je voor een lange periode plezier kunt hebben in jouw gewenste rol. Daarnaast moet je kunnen omgaan met onze manier van werken, de activiteitsvereisten en je moet kunnen voldoen aan onze verwachtingen. We proberen de teams zodanig te vormen dat we zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen werken en dat de juiste mensen met de benodigde vaardigheden aan onze projecten werken.

Wanneer je wordt aangenomen zullen tijdens de trainingen zo goed mogelijk dagelijkse situations gesimuleerd worden, zodat je bekend wordt met die situations en dat je weet hoe je daarmee om kunt gaan. Het is van belang dat sollicitanten een grote kans van slagen hebben om de trainingen te doorlopen en dat zij voor een lange periode voor TruckersMP blijven werken, omdat de beschikbare posities anders niet bezet zouden zijn. Ons team beoordeelt of het waarschijnlijk geacht wordt dat je succesvol de trainingsperiode zal doorlopen. We willen voorkomen dat er mensen aangenomen worden die vervolgens afvallen tijdens de training.

Samenvattend, voor sommige taken zijn de verwachtingen vrij hoog. Daarom onderzoeken we zo goed mogelijk of het waarschijnlijk is dat een individu aan onze eisen en verwachtingen zal voldoen. Daarnaast zijn er afhankelijk van de rol waarvoor je solliciteert ook speciale eisen zoals eerdere ervaring, maar ook algemene voorwaarden zoals het wettelijke leeftijdsminimum.


Welke kwalificaties zou je moeten bezitten als staflid?

 • Concentratie: Het is een vrij vanzelfsprekende, maar zeer belangrijke, vaardigheid die je moet bezitten als je onderdeel wilt worden van ons team. Voor sommige taken moet je veel tijd investeren, dus dan is het gunstig als je concentratieboog stabiel is. Je moet altijd het overzicht behouden, niet je focus verliezen, enzovoort;

 • Herinneringsvermogen: Zowel tijdens je training als daarna, bijvoorbeeld als je constructieve feedback of verbeterpunten krijgt;

 • Engelse taalvaardigheid: Je schriftelijke taalvaardigheid in het Engels moet vloeiend en op niveau zijn. Dit betekent niet dat je moet uitblinken in de kennis die je hebt over de Engelse taal of dat je een test moet uitvoeren met een moedertaalspreker. Het gaat erom dat je jezelf duidelijk kunt maken ook en dat je anderen kunt begrijpen. De meeste informatie en gesprekken tussen stafleden worden in het Engels gedaan. Je kunt best in je eigen taal communiceren met anderen buiten de Engelstalige kanalen, maar het is een vereiste dat je jezelf verstaanbaar kunt maken in het Engels zodat je je werk goed kunt doen. Later in dit artikel wordt hier nog verder op ingegaan;

 • Multitasken: Er zullen zich situaties voordoen waarbij je verschillende taken binnen een korte tijd zult moeten afhandelen. Hierbij is het van belang dat je kalm kunt blijven en dat je het overzicht behoudt. Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat onze multiplayer mod vrij populair is en dat het aantal spelers over de jaren heen flink gegroeid is. Alhoewel het fluctueert per dag, die groei vindt nog steeds plaats. Voor sommige teams betekent dit dat er zich periodes voordoen dat het rustiger dan normaal is, maar ook periodes die aanzienlijk drukker zijn. Het is van belang dat onze stafleden hier dynamisch mee om kunnen gaan;

 • Organisatorische vaardigheden: Soms zul je te maken krijgen met situaties waarin je meerdere taken tegelijk moet afhandelen. Het is van belang dat je voor jezelf de taken kunt structureren en dat je je werk zodanig verdeelt dat je niet in de problemen komt. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede leerstijl aanhangt, zodat je makkelijker zaken oppikt en efficiënter kunt werken;

 • Prestatiegericht werken: Het kan voor jezelf ontzettend stimulerend werken om prestatiegericht je taken uit te voeren. In plaats van zoveel mogelijk taken op je te nemen, probeer te richten op de kwaliteit van je werk en ervoor te zorgen dat er niks op aan te merken is;

 • Motivatie: Alvorens je solliciteert voor ons team is het zeer belangrijk dat je voor jezelf nagaat of je wel voldoende gemotiveerd bent. Informeer jezelf via het forum over onze teamstructuur, over onze eisen en of er momenteel sollicitaties geopend zijn;

 • Gebalanceerde personaliteit: We zoeken naar mensen met een gebalanceerde personaliteit. Als je onze stafleden bekijkt zul je zien dat de meesten niet bepaald naast hun schoenen lopen, zeer extrovert of juist heel verlegen zijn. De meesten zitten ergens in het midden en dat is precies wat we zoeken;

 • Teamwork: Zeer belangrijk! Aangezien je vaak samen moet werken met anderen, zul je ook vertrouwen in anderen moeten hebben. Dit is vergelijkbaar met het dagelijks leven, waar ook vaak werk verdeeld wordt tussen jou en andere teamleden. Communicatie en verbinding met anderen zijn nodig om als gezamenlijk geheel de doelen van het team te behalen.

De vaardigheden die hierboven opgesomd zijn, zien er wellicht wat veeleisend uit en het is mogelijk dat je misschien niet eens weet of je een eigenschap bezit of niet. Maar wees niet bang om gewoon te solliciteren voor een rol, ook al voldoe je misschien niet overal aan.


Hoe werkt het wervingsproces?

 • Je levert allereerst een sollicitatie in via onze website;

 • We onderzoeken of jouw account en de sollicitatie voldoet aan de algemene voorwaarden;

 • Als je voldoet aan de voorwaarden, dan zal je sollicitatie gemarkeerd worden als "Under review". Dit houdt in dat jouw sollicitatie dan in behandeling wordt genomen en inhoudelijk beoordeeld wordt door het management van het team waarvoor je solliciteert;

 • Nadat een beslissing is genomen op basis van je sollicitatie, dan wordt je of afgewezen of uitgenodigd voor een interview. Tijdens dit interview wordt bekeken of je wel geschikt bent voor de rol waarvoor je solliciteert. Denk hierbij aan kwalificaties, motivatie en randvoorwaarden met betrekking tot prestaties;

 • Als we ervan overtuigd zijn dat je geschikt bent voor ons team, dan volgt de inwerkprocedure. Sommige teams hebben daarna een trainingsperiode die je moet doorlopen, maar er zijn ook teams die dat niet hebben. Soms moet je ook enkele toetsen doorlopen met dagelijkse situaties die je geleerd hebt tijdens de trainingssessies;

 • Wanneer de training succesvol is afgerond ben je nu echt een voltallig teamlid. Sommige teams hebben nog wel proefperiodes. Tijdens die periodes wordt jouw werk continu gecontroleerd en zul je feedback ontvangen over hoe je bepaalde zaken beter kunt aanpakken. Ook als je deze proefperiodes succesvol doorloopt en uiteindelijk zelfstandig aan de slag gaat, zul je nog steeds regelmatig feedback ontvangen over jouw werk, bijvoorbeeld door teamleiders of managers.

Hoe weet ik of het mogelijk is om te solliciteren?

Als je wilt solliciteren voor ons team, dan is het raadzaam om de officiële pagina's in de gaten te houden voor nieuws betreffende nieuwe sollicitatieperiodes. Momenteel zijn die officiële pagina: https://truckersmp.com/recruitment en https://forum.truckersmp.com/index.php?/forum/211-recruitment/. Op deze pagina's vind je altijd actuele informatie over de rollen waarvoor we nieuwe mensen zoeken en de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Waar kan ik de voorwaarden per team vinden?

Ten eerste is het altijd belangrijk om te weten wanneer je kan solliciteren, want dat is alleen mogelijk als we nieuwe leden zoeken. De huidige bronnen voor dat zijn altijd https://truckersmp.com/recruitment en https://forum.truckersmp.com/index.php?/forum/211-recruitment/. Op deze pagina's vind je altijd actuele informatie over de rollen waarvoor we nieuwe mensen zoeken en de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je moet simpelweg de pagina openen, het team kiezen waar je geïnteresseerd in bent, en de omschrijven van de positie lezen met alle informatie die je nodig hebt.

Wat zijn de voorwaarden betreffende mijn account?

 • Je hebt momenteel geen actieve bans en niet meer dan 3 bans in de laatste 24 maanden. Daarnaast moet je goed gedrag vertonen op andere platformen zoals Discord en ons forum. We maken geen uitzonderingen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De reden hiervoor is dat je als staflid het gezicht bent van ons project; je moet daarom voor spelers een rolmodel zijn. We krijgen vaak de vraag wat actieve bans zijn. Twaalf maanden nadat jouw ban afgelopen was, zal de kleur van jouw ban van groen naar geel veranderen en dan weet je zeker dat je ban inactief is (dit kun je checken op jouw TruckersMP profiel). Dit staat ook bekend als de afkoel-periode;

 • Indien je de eigenaar bent van andere accounts met actieve of meer dan 3 bans, dan zal jouw sollicitatie afgewezen worden;

 • Je bent lid van TruckersMP voor minstens 12 maanden. Op het moment van solliciteren dien je ook een forum account te hebben die ten minste 1 maand oud is;

 • Het is verplicht om activiteit te vertonen op het forum of onze Discord (interactie met de community). Hierbij moeten jouw Engelse taalvaardigheden op niveau zijn;

 • Afhankelijk van de rol waarvoor je solliciteert, moet je ook voldoen aan aanvullende voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoge mate van activiteit op het forum als de solliciteert voor Forum Moderator.


Als je vragen hebt betreffende de inhoud van hierboven, wees niet bang om ons te contacteren via feedback of door ons een bericht te sturen via het forum of Discord.


Hoe zit het met Engelse taalvaardigheden?

Onze eerste tip voor deze vraag is altijd dat je eerlijk met jezelf moet zijn over hoe goed je de taal beheerst. Je moet gemakkelijk kunnen communiceren tijdens gespreken via tekst, en zou geen vertaler nodig hebben voor alles wat je schrijft. Het is geen probleem als je soms een paar woorden moet opzoeken.Je hoeft geen Engels te gebruiken in verbale gesprekken aangezien we in de meeste teams niemand dwingen om in een voice kanaal te gaan. We zouden het waarderen als je in je sollicitatie enkele zinnen wilt wijden aan het beschrijven van jouw Engelse taalvaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoelang je Engels als taal op school hebt gehad, of je een Engels diploma hebt, waar je Engels geleerd hebt en hoe goed jij jouw eigen Engelse taalvaardigheden zou beoordelen (op een schaal van 1 tot 5 of een level op basis van de Common European Framework of Reference for Languages). Dit zal de taal zijn die je vanaf dag één als team lid het meeste zal gebruiken.


Hoe werkt het sollicitatiesysteem?

form

Enkele zaken zien eerder in dit artikel al benoemd. Je begint uiteraard met algemene informatie zoals je naam, je verblijfsplaatsen tijdzone. Vervolgens geef je aan welke talen je spreekt en op welk niveau. In het tekstvak waar je iets over jezelf moet vertellen mag je zelf bepalen hoe uitgebreid je dat doet. Je hoeft niet je hele leven bloot te stellen; vertel wat jij denkt dat relevant is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je carrière of in welke klas je zit, hoe anderen jou zouden omschrijven, wat voor eigenschappen en hobbies je hebt of wat je zoal in het dagelijks leven doet. Dat helpt ons een beeld te schetsen van met wie we te maken hebben. De volgende vragen gaan over de rol waarvoor je solliciteert, met name je motivatie, ervaring, tijd die je kan besteden aan het team, wat voor informatie je hebt over de rol, enzovoorts. Werk deze vragen zo uitgebreid mogelijk uit, aangezien met name deze vragen erg belangrijk zijn. Onderaan de template zul je geconfronteerd worden met een scenario waar je ongetwijfeld mee te maken krijgt als je lid wordt van het team. Je hebt hiermee de kans om te laten zien hoeveel relevante kennis je al hebt, hoe je bepaalde problemen oplost en of je geschikt bent voor de rol. Echter, elk sollicitatieformulier kan verschillen afhankelijk van het team waar je voor solliciteert. Zodra je het formulier ingestuurd hebt beoordelen we deze zo snel mogelijk en krijg je waarschijnlijk binnen enkele weken een definitieve uitslag te horen. Als je de sollicitatieronde succesvol doorloopt, dan zul je voor onbepaalde tijd op de wachtlijst geplaatst worden. Wanneer het tijd is om verder te gaan zal je een bericht ontvangen met een uitnodiging voor een interview. We zullen hier verder niet op ingaan, aangezien je alle benodigde informatie zult ontvangen wanneer je dat stadium bereikt.


Wat gebeurt er tijdens het interview?

Je zal uitgenodigd worden voor het interview welke (meestal) een gesprek via tekst met de managers van het team waarvoor je gesolliciteerd hebt is. Hier zullen we je beter leren kennen en nagaan of je over de juiste kwalificaties beschikt. Veelgestelde vragen die je waarschijnlijk kunt verwachten zijn of je je sterke en zwakke punten kunt benoemen, en of je kunt uitleggen waarom we jou zouden moeten kiezen en niet iemand anders. Probeer ons tijdens je antwoorden te overtuigen dat jij de juiste kandidaat bent, maar zorg er wel voor dat je altijd eerlijk bent. Je moet geen antwoorden gaan opzoeken op het internet en ze kopiëren, maar soms is het een voordeel om jezelf alvast te informeren over veel voorkomende vragen, en na te denken wat voor ideëen je kan benoemen als antwoord. Je hebt tijdens het interview voldoende tijd om te antwoorden, dus haast je niet en neem de tijd, maar het kan wel moeilijk zijn om dit soort vragen te beantwoorden als je niet voorbereid bent.

We weten dit op basis van eigen ervaring: als je moeite hebt met een vraag en geen duidelijk antwoord kunt geven, dan zul je niet zo overtuigend overkomen. Denk daarom van tevoren al na over wat je eventueel wilt zeggen. Er zullen ook vragen over je persoonlijkheid gesteld worden. Hoewel de één meer tijd nodig heeft dan een ander, met dit soort vragen zou je geen problemen moeten hebben aangezien iedereen zichzelf kent. Daarnaast zullen enkele vragen met betrekking tot de rol waarvoor je solliciteert gesteld worden. De duur van het interview kan variëren, maar naar verwachting neemt het ongeveer een uur in beslag. Het interview zal schriftelijk via een speciale Discord server voor interviews afgenomen worden.

Na dit interview zal er overlegt worden over je sollicitatie en de interviews. Als alles goed verlopen is en je geaccepteerd wordt, dan zal je "Welkom aan boord" bericht krijgen, en ga we verder met de inwerking. Afhankelijk van het team waar je lid van wordt zul je een of een training of een proefperiode doorlopen, waarin je geobserveerdw ordt door je teamleiders. Je moet bewijzen dat je de persoon bent waar we naar zochten, en wanneer je volgens de managers klaar bent om als voltallig lid verder te gaan, dan zul je gepromoveerd worden en alle permissies die bij jouw rol passen ontvangen.

Onthoud altijd dat het geen competitie is tussen jou en andere sollicitanten. We zijn blij met iedere persoon die zich bij ons aanmeld om de handen uit de mouwen te halen. Uiteindelijk zullen we met elkaar alle taken afhandelen en niet tegen elkaar strijden. Het gaat er ook niet om dat je per se beter wilt zijn dan anderen. Als we elkaar gaan tegenwerken, dan zullen grote taken die door het voltallige team verwerkt moeten worden niet efficiënt gedaan worden. Als je niet samen kunt werken met anderen, dan zal het lastig worden om in ons team plaats te nemen. TruckersMP staat voor teamwork, zowel als team in het geheel als in ieder subteam.

Binnen sommige teams zul je een toets moeten maken na je trainingsperiode. Hierbij zul je vragen moeten beantwoorden die relevant zijn voor de rol die je gaat bekleden. Op basis van jouw antwoorden zal beoordeeld worden of je klaar bent om aan de slag te gaan. Wees niet bang, je krijgt meer dan genoeg tijd om deze toets te maken en als je ergens vragen over hebt kun je altijd om hulp vragen. Als je uiteindelijk de toets succesvol afgerond hebt, dan zul je gepromoveerd worden door de team managers.


Hoe kan ik mezelf goed voorbereiden?

Je vraagt je ongetwijfeld af hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden op het hele sollicitatieproces. Dat je dit artikel aandachtig leest is al een stap in de goede richting, aangezien je jezelf informeert. De volgende stap is dat we altijd bereikbaar proberen te zijn: Stuur een feedback ticket of stuur ons een DM - daar zijn we voor. We zullen je ook geen onzin vertellen aangezien we daar geen reden voor hebben en er ook baat bij hebben dat je solliciteert en onderdeel wordt van ons team. Maak jezelf ook niet gek.

We zijn bewust van enkele geruchten van mensen die niet meer in het team zitten of afgewezen zijn, maar als je echt wilt weten hoe het werkt, probeer het dan zelf. Wij willen ook dat je profiteert van het team en deze geruchten leiden alleen tot verwarring. Alles is makkelijker als je koel blijft en je er niet te zorgen over maakt. Zoals eerder gezegd is het ook belangrijk om jezelf voor te bereiden voor het interview, bijvoorbeeld via websites die je gratis informatie bezorgen of met persoonlijkheidstoetsen. Neem een paar uur de tijd om jezelf voor te bereiden en je zou je niet te veel zorgen meer moeten maken. Hetzelfde geld voor je Engelse taalvaardigheden, wat vaak onderschat wordt door sollicitanten. Je Engels is een van de weinige dingen die je goed kan voorbereiden en waar je jezelf eerlijk over kan beoordelen. Gebruik ook de mogelijkheid om jezelf te informeren over onze posities.

Check onze positie beschrijvingen, neem contact met ons op, praat met teamleden van de positie waarin je geïnterresseerd bent die je iets kunnen vertellen over hun ervaring in het team, en zo verder. Gek genoeg zijn we altijd blij als iemand ons bombardeert met vragen, en we willen dat je geïnformeerd bent en dat je weet waar je voor gaat.


Dat gezegd hebbende, wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht en tijd. Als je vragen hebt, wees niet bang om contact met ons op te nemen via het feedback systeem of stuur ons een privébericht op het forum of Discord. We zijn altijd bereikbaar als je hulp nodig hebt.

Bedankt voor het lezen, geniet van je dag, en veel succes!