Informatie voor sollicitanten


Last update: 15 Apr 2022 07:19 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1021Hallo allemaal!

Dit artikel is een handleiding voor sollicitanten of andere geïnteresseerde individuelen om meer informatie te vergaren over het proces rondom werving en hoe u uiteindelijk ingewijd kan worden als staflid van ons team. Als u nog niet heeft gesolliciteerd, dan kunt u hier ook goed terecht voor algemene informatie, bijvoorbeeld over hoe u een sollicitatie kunt indienen, welke eisen we hebben, wat alle stappen zijn die u moet doorlopen, enkele tips hoe u uw kansen kunt vergoten en een uitleg waarom u niet moet opgeven als u niet direct tijdens uw eerste poging wordt aangenomen.


Kort overzicht en belangrijkste punten:

 • Welke kwalificaties en vaardigheden heb ik nodig voordat ik kan solliciteren?
 • Hoe werkt het wervingsproces?
 • Hoe werkt het systeem omtrent solliciteren?
 • Hoe gaat een interview in zijn werk?
 • Zijn Engelse taalvaardigheden van belang?
 • Waar kan ik meer informatie vinden?
 • Hoe kan ik mezelf goed voorbereiden?

Leden van ons team moeten om kunnen gaan met vele verwachtingen en vaardigheden want zodra u uw training afgerond hebt zult u soms met vele spelers of aan meerdere projecten tegelijk moeten werken en daarom sommige kwalificaties of vereisten zijn benodigd. Dat is de reden waarom ons team bekijkt of sollicitanten deze vaardigheden hebben en idealiter plezier kunnen hebben in uw gewenste rol. Wat ook bij het lid zijn van een online community en staff team is dat u om moet kunnen gaan met de manier waarop wij werken en onze activiteit vereisten en verwachtingen. We proberen er ook voor te zorgen dat we teams vormen die met de meeste efficiëntie en de goede kwalificaties en vaardigheden aan onze projecten kunnen werken.

Wanneer u wordt aangenomen zullen tijdens de trainingen zo goed mogelijk dagelijkse situations gesimuleerd worden, zodat u bekend wordt met die situations en dat u weet hoe u daarmee om kunt gaan. Het is van belang dat sollicitanten een grote kans van slagen hebben om de trainingen te doorlopen en dat zij voor een lange periode voor TruckersMP blijven werken, omdat de beschikbare posities anders niet bezet zouden zijn. Ons team beoordeelt of het waarschijnlijk geacht wordt dat u succesvol de trainingsperiode zal doorlopen. We willen voorkomen dat er mensen aangenomen worden die vervolgens afvallen tijdens de training.

Samenvattend, voor sommige taken zijn de verwachtingen vrij hoog. Daarom onderzoeken we zo goed mogelijk of het waarschijnlijk is dat een individu aan onze eisen en verwachtingen zal voldoen. Daarnaast zijn er afhankelijk van de rol waarvoor u solliciteert ook speciale eisen zoals eerdere ervaring, maar ook algemene voorwaarden zoals het wettelijke leeftijdsminimum.


Welke kwalificaties u zou moeten hebben als onderdeel van ons team:

 • Concentratie: Het is vrij vanzelfsprekend en een erg belangrijke kwalificatie wanneer u voor ons werkt. Het is ook mogelijk dat tijdens langere periodes en dat is vaak het geval dat u aan meerdere procten tegelijk moet werken. U zult altijd het overzicht moeten houden. Verlies uw focus niet, enzovoort.

 • Herinneringsvermogen: Tijdens uw trainings sessies en erna bijvoorbeeld als u constructieve feedback of suggesties krijgt om te verbeteren.

 • Engelse vaardigheden: Het zal nodig zijn dat u engels vloeiend en op niveau is tijdens geschreven communicatie. Dat betekent niet dat u boven het gemiddelde moet zitten of dat u uw engelse vaardigheden moet bewijzen met een test voor moedertaalsprekers. Maar u zult wel uwzelf wel snel moeten kunnen uitdrukken en nog steeds verstaanbaar voor anderen. Het zal ook de taal zijn die u dagelijks gebruikt want de communicatie tussen staff leden vaak in het engels plaatsvinden. Met vrienden of buiten de engelse kanalen soms in uw moedertaal en misschien heeft u een leider of manager die dezelfde taal als u spreekt. Echter verwachten we dat u vragen in het engels moet kunnen vragen en beantwoorden zonder problemen. Dit zal later ook uitgelegd worden.

 • Multtasken: Er zullen zich situaties voordoen waarbij u verschillende taken binnen een korte tijd zult moeten afhandelen. Hierbij is het van belang dat u kalm kunt blijven en dat u ze correct afhandelt. U heeft ongetwijfeld gemerkt dat onze multiplayer mod vrij populair is en dat het aantal spelers nogsteeds groet. Uiteraard is dat niet op een constant niveau elke dag en elk uur maar deze dynamiek aan kunnen is een vaardigheid die u zou moeten meebrengen als sollicitant.

 • Organisatorische vaardigheden: Soms zult u met meerdere dingen tegelijk moeten werken en daarom is het belangrijk dat u een idee heeft van hoe u uw taken, uw manier van werken en uw leermanier kunt structuren. Dat is ook erg belangrijk.

 • Prestatie gericht werken: U bent geintresseerd in het behalen van uw doelen en het afronden van taken op de correcte manier. U heeft het doel dat dingen die u doet positief zijn en kwantiteit niet alles voor u is.

 • Motivatie: U zult ervan op de hoogte moeten zijn van de positie waarvoor u solliciteert en genoeg motivatie toont. Gebruik alstublieft het forum om uwzelf op de hoogte te brengen van onze team structuur, onze vereisten en beschikbare posities.

 • Gebalanceerde personaliteit: We zoeken naar gebalanceerde personaliteiten. Als u naar onze staffleden kijkt zult u zien dat de meesten niet naast hun schoenen lopen of extrovert zijn of juist zeer verglegen zijn. De meeste van hun hebben gebalanceerde personaliteiten en dat is precies waar we naar zoeken.

 • Teamwork: Erg belangrijk! Onze staff leden werken altijd samen en hun moeten elkaar kunnen vertrouwen. Het is een andere manier van teamwork dan dat u kent van uw dagelijks leven want vaak is het werk verdeeld tussen u en anderen maar communicatie en verbinding zijn belangrijk om doelen als een team te halen.

De vaardigheden die hierboven opgesomd zijn, zien er wellicht wat veeleisend uit en het is mogelijk dat u misschien niet eens weet of u een eigenschap bezit of niet. Maar wees niet bang om gewoon te solliciteren voor een rol, ook al voldoet u misschien niet overal aan.


Hoe werkt het wervingsproces?

 • U dient als eerst een solliciatie in via de website

 • We onderzoeken of uw account en de sollicitatie voldoet aan de algemene voorwaarden.

 • Als u voldoet aan de voorwaarden, dan zal uw sollicitatie gemarkeerd worden als "Under review". Dit houdt in dat jouw sollicitatie dan in behandeling wordt genomen en inhoudelijk beoordeeld wordt door het management van het team waarvoor u solliciteert.

 • Nadat een beslissing is genomen op basis van uw sollicitatie, dan wordt u of afgewezen of uitgenodigd voor een interview. Tijdens dit interview wordt bekeken of u wel geschikt bent voor de rol waarvoor u solliciteert. Denk hierbij aan kwalificaties, motivatie en randvoorwaarden met betrekking tot prestaties.

 • Als we ervan overtuigd zijn dat u geschikt bent voor ons team, dan volgt de inwerkprocedure. Sommige teams hebben daarna een trainingsperiode die u moet doorlopen, maar er zijn ook teams die dat niet hebben. Soms moet u ook enkele toetsen doorlopen met dagelijkse situaties die u geleerd hebt tijdens de trainingssessies.

 • Wanneer de training succesvol is afgerond ben u nu echt een voltallig teamlid. Sommige teams hebben nog wel proefperiodes. Tijdens die periodes wordt jouw werk continu gecontroleerd en zul u feedback ontvangen over hoe u bepaalde zaken beter kunt aanpakken. Ook als u deze proefperiodes succesvol doorloopt en uiteindelijk zelfstandig aan de slag gaat, zult u nog steeds regelmatig feedback ontvangen over jouw werk, bijvoorbeeld door teamleiders of managers.

Waar kan ik de voorwaarden per team vinden?

Ten eerste is het altijd belangrijk om te weten wanneer u kunt solliciteren want dat is alleen mogelijk als we naar staff leden zoeken. De huidige bronnen daarvoor zijn altijd https://truckersmp.com/recruitment en https://forum.truckersmp.com/index.php?/forum/211-recruitment/. Op beide van deze websites kunt u altijd de posities vinden waarvoor we aan het werven zijn en de specifieke vereisten per team. U moet alleen de pagina openen en het team kiezen waarvoor u geintresseerd bent en de positie beschrijving lezen met alle informatie die u nodig heeft.

Welke account specifieke vereisten hebben we?

 • We verwachten dat u geen actieve bans en niet meer dan 3 bans in de laatste 24 maanden heeft en goed gedrag op andere platforms. (denk aan discord of ons community forum) We zullen geen uitzonderingen maken tenzij er speciale omstandigheden zijn. De reden is dat als staff lid u het gezicht van het project ben en de spelers naar u moeten opkijken. Waarschijnlijk weet u het al maar we worden vaak gevraagd wat actieve bans zijn:12 maanden nadat uw ban afgelopen is zal de kleur van uw ban van groen naar geel wisselen en dan weet u zeker dat de ban inactief is (dit kan u ook op uw TruckersMP profiel checken). Dit staat bekend als de cooling-off periode.

 • Indien u de eigenaar bent van een account met actieve of meer dan 3 bans in de afgelopen 24 maanden zal dat ook tot een afwijzing leiden.

 • U bent lid van TruckersMP voor tenminste 12 maanden en geregistreerd op het forum voor tenminste 1 maand op het moment van solliciteren.

 • Het tonen van activiteit op het forum of onze Discord (interactie met de community) is nodig. Uw engelse vaardigheid moet niet nalatig zijn.

 • U zult team specifieke vereisten ook moeten vervullen met betrekking tot uw account/profiel. Bijvoorbeeld een hoge graad van activiteit op het forum wanneer u voor de positie Forum Moderator solliciteert.


Als u vragen heeft met betrekking tot de inhoud van hierboven wees dan niet bang om ons te contacteren via feedback of door ons een bericht te sturen via het forum of discord.


Hoe zit het met Engelse taalvaardigheden?

Onze eerste tip voor deze vraag is altijd dat u eerlijk met uwzelf moet zijn over hoe goed u de taal beheerst. U moet gemakkelijk kunnen communiceren tijdens gespreken via tekst, en zou geen vertaler nodig hebben voor alles wat u schrijft. Het is geen probleem als u soms een paar woorden moet opzoeken. U hoeft geen Engels te gebruiken in verbale gesprekken aangezien we in de meeste teams niemand dwingen om in een voice kanaal te gaan. We zouden het waarderen als u in uw sollicitatie enkele zinnen wilt wijden aan het beschrijven van jouw Engelse taalvaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoelang u Engels als taal op school hebt gehad, of u een Engels diploma hebt, waar u Engels geleerd hebt en hoe goed jij jouw eigen Engelse taalvaardigheden zou beoordelen (op een schaal van 1 tot 5 of een level op basis van de Common European Framework of Reference for Languages). Dit zal de taal zijn die u vanaf dag één als team lid het meeste zal gebruiken.


Hoe werkt het sollicitatiesysteem?

form

Enkele zaken zien eerder in dit artikel al benoemd. U begint uiteraard met algemene informatie zoals uw naam, uw verblijfsplaats en tijdzone. Vervolgens geef u aan welke talen u spreekt en op welk niveau. In het tekstvak waar u iets over uwzelf moet vertellen mag u zelf bepalen hoe uitgebreid u dat doet. U hoeft niet uw hele leven bloot te stellen; vertel wat jij denkt dat relevant is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw carrière of in welke klas u zit, hoe anderen jou zouden omschrijven, wat voor eigenschappen en hobbies u heeft of wat u zoal in het dagelijks leven doet. Dat helpt ons een beeld te schetsen van met wie we te maken hebben. De volgende vragen gaan over de rol waarvoor u solliciteert, met name uw motivatie, ervaring, tijd die u kan besteden aan het team, wat voor informatie u heeft over de rol, enzovoorts. Werk deze vragen zo uitgebreid mogelijk uit, aangezien met name deze vragen erg belangrijk zijn. Onderaan de template zul u geconfronteerd worden met een scenario waar u ongetwijfeld mee te maken krijgt als u lid wordt van het team. U heeft hiermee de kans om te laten zien hoeveel relevante kennis u al heeft, hoe u bepaalde problemen oplost en of u geschikt bent voor de rol. Echter, elk sollicitatieformulier kan verschillen afhankelijk van het team waar u voor solliciteert. Zodra u het formulier ingestuurd hebt beoordelen we deze zo snel mogelijk en krijgt u waarschijnlijk binnen enkele weken een definitieve uitslag te horen. Als u de sollicitatieronde succesvol doorloopt, dan zult u voor onbepaalde tijd op de wachtlijst geplaatst worden. Wanneer het tijd is om verder te gaan zal u een bericht ontvangen met een uitnodiging voor een interview. We zullen hier verder niet op ingaan, aangezien u alle benodigde informatie zult ontvangen wanneer u dat stadium bereikt.


Wat gebeurt er tijdens het interview?

U zal worden uitgenodigd voor het interview welke (meestal) een gesprek via tekst met de managers van het team waarvoor u gesolliciteerd heeft is. Hier zullen we u beter leren kennen en nagaan of u over de juiste kwalificaties beschikt. Veelgestelde vragen die u waarschijnlijk kunt verwachten zijn of u uw sterke en zwakke punten kunt benoemen, en of u kunt uitleggen waarom we jou zouden moeten kiezen en niet iemand anders. Probeer ons tijdens uw antwoorden te overtuigen dat u de juiste kandidaat bent, maar zorg er wel voor dat u altijd eerlijk bent. U moet geen antwoorden gaan opzoeken op het internet en ze kopiëren, maar soms is het een voordeel om uwzelf alvast te informeren over veel voorkomende vragen, en na te denken wat voor ideëen u kan benoemen als antwoord. U heeft tijdens het interview voldoende tijd om te antwoorden, dus haast uwzelf niet en neem de tijd, maar het kan wel moeilijk zijn om dit soort vragen te beantwoorden als u niet voorbereid bent.

We weten dit op basis van eigen ervaring: als u moeite hebt met een vraag en geen duidelijk antwoord kunt geven, dan zult u niet zo overtuigend overkomen. Denk daarom van tevoren al na over wat u eventueel wilt zeggen. Er zullen ook vragen over uw persoonlijkheid gesteld worden. Hoewel de één meer tijd nodig heeft dan een ander, met dit soort vragen zou u geen problemen moeten hebben aangezien iedereen zichzelf kent. Daarnaast zullen enkele vragen met betrekking tot de rol waarvoor u solliciteert gesteld worden. De duur van het interview kan variëren, maar naar verwachting neemt het ongeveer een uur in beslag. Het interview zal schriftelijk via een speciale Discord server voor interviews afgenomen worden.

Na dit interview zal er overlegt worden over uw sollicitatie en de interviews. Als alles goed verlopen is en u geaccepteerd wordt, dan zal u een "Welkom aan boord" bericht krijgen, en ga we verder met de inwerking. Afhankelijk van het team waar u lid van wordt zult u een of een training of een proefperiode doorlopen, waarin u geobserveerdt ordt door uw teamleiders. U moet bewijzen dat u de persoon bent waar we naar zochten, en wanneer u volgens de managers klaar bent om als voltallig lid verder te gaan, dan zult u gepromoveerd worden en alle permissies die bij jouw rol passen ontvangen.

Onthoud altijd dat het geen competitie is tussen jou en andere sollicitanten. We zijn blij met iedere persoon die zich bij ons aanmeld om de handen uit de mouwen te halen. Uiteindelijk zullen we met elkaar alle taken afhandelen en niet tegen elkaar strijden. Het gaat er ook niet om dat u per se beter wilt zijn dan anderen. Als we elkaar gaan tegenwerken, dan zullen grote taken die door het voltallige team verwerkt moeten worden niet efficiënt gedaan worden. Als u niet samen kunt werken met anderen, dan zal het lastig worden om in ons team plaats te nemen. TruckersMP staat voor teamwork, zowel als team in het geheel als in ieder subteam.

Binnen sommige teams zult u een toets moeten maken na uw trainingsperiode. Hierbij zult u vragen moeten beantwoorden die relevant zijn voor de rol die u gaat bekleden. Op basis van jouw antwoorden zal beoordeeld worden of u klaar bent om aan de slag te gaan. Wees niet bang, u krijgt meer dan genoeg tijd om deze toets te maken en als u ergens vragen over hebt kunt u altijd om hulp vragen. Als u uiteindelijk de toets succesvol afgerond hebt, dan zult u gepromoveerd worden door de team managers.


Hoe kan ik mezelf goed voorbereiden?

U vraagt uwzelf ongetwijfeld af hoe u uwzelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden op het hele sollicitatieproces. Dat u dit artikel aandachtig leest is al een stap in de goede richting, aangezien u uwzelf informeert. De volgende stap is dat we altijd bereikbaar proberen te zijn: Stuur een feedback ticket of stuur ons een DM - daar zijn we voor. We zullen u ook geen onzin vertellen aangezien we daar geen reden voor hebben en er ook baat bij hebben dat u solliciteert en onderdeel wordt van ons team. Maak uwzelf ook niet gek.

We zijn bewust van enkele geruchten van mensen die niet meer in het team zitten of afgewezen zijn, maar als u echt wilt weten hoe het werkt, probeer het dan zelf. Wij willen ook dat u profiteert van het team en deze geruchten leiden alleen tot verwarring. Alles is makkelijker als u koel blijft en u er niet te zorgen over maakt. Zoals eerder gezegd is het ook belangrijk om uwzelf voor te bereiden voor het interview, bijvoorbeeld via websites die u gratis informatie bezorgen of met persoonlijkheidstoetsen. Neem een paar uur de tijd om uwzelf voor te bereiden en u zou u niet te veel zorgen meer moeten maken. Hetzelfde geld voor uw Engelse taalvaardigheden, wat vaak onderschat wordt door sollicitanten. Uw Engels is een van de weinige dingen die u goed kan voorbereiden en waar u uwzelf eerlijk over kan beoordelen. Gebruik ook de mogelijkheid om uwzelf te informeren over onze posities.

Check onze positie beschrijvingen, neem contact met ons op, praat met teamleden van de positie waarin u geïnterresseerd bent die u iets kunnen vertellen over hun ervaring in het team, en zo verder. Gek genoeg zijn we altijd blij als iemand ons bombardeert met vragen, en we willen dat u geïnformeerd bent en dat u weet waar u voor gaat.


Dat gezegd hebbende, wil ik u bedanken voor uw aandacht en tijd. Als u vragen hebt, wees niet bang om contact met ons op te nemen via het feedback systeem of stuur ons een privébericht op het forum of Discord. We zijn altijd bereikbaar als u hulp nodig hebt.

Bedankt voor het lezen, geniet van uw dag, en veel succes!