Informace pro uchazeče


Last update: 24 Mar 00:01 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1030Zdravíme všechny!

Tento článek slouží jako návod pro uchazeče nebo pro ty, co chtějí mít více informací o tom, jak naše nábory fungují a jak se můžete stát členem našeho týmu. Pokud jste svou přihlášku ještě neodeslali, tak právě zde najdete informace jak na to, jaké jsou naše požadavky, jaké by měli být Vaše další kroky, jak se svou přihláškou můžete být úspěšní, ale i jak vlastně nemusí být až zas tak špatné, když se svou první přihláškou neuspějete.


Krátký přehled a hlavní myšlenky

 • Jakou kvalifikaci a dovednosti potřebuji před podáním přihlášky?
 • Jak nábor probíhá?
 • Jak náš náborový systém funguje?
 • Jak vypadá pohovor?
 • Co moje angličtina?
 • Kde najdu více informací?
 • Jak se mohu připravit?

S členstvím v našem týmu na Vás připadne spoustu očekávání a důrazu na Vaše dovednosti, jelikož jakmile dokončíte svůj trénink, tak budete občas muset pracovat s hodně hráči či projekty najednou, a proto od Vás očekáváme určitou kvalifikaci a dovednosti. To je ten důvod, proč náš tým přihlášky zkoumá a při tom odhaduje, zda-li kandidáti mají potřebné dovednosti a ideálně, zda-li se mohou při práci bavit co nejdéle je to možné. Co taky jde ruku v ruce s naší online komunitou a členstvím v týmu je vaše schopnost se přizpůsobit našemu stylu práce, našim požadavkům k aktivitě a našim očekáváním. Snažíme se sestavovat týmy tak, aby pracovali co s největší efektivitou a s patřičnou kvalifikací/dovedností na našem projektu.

Během našich tréninků vyvíjíme velké úsilí na simulaci co nejvěrnějších dennodenních situací jaké si můžete představit a tohle vše je samozřejmě spojeno se spoustou času. A aby každý z této práce profitoval, ujišťujeme se, že úspěšnost tréninku je na maximu a že na jeho konci se manageří mohou spolehnout, že většina kandidátů bude v budoucnu pro TruckersMP pracovat, protože kdyby nepracovali, neměli bychom obsazené volné pozice. Samozřejmě, že se chceme vyhnout tomu, aby kandidáti utráceli čas na tréninku a poté ho nesplnili.

Závěrem lze říci, že každého před vstupem prověřujeme, jak nejlépe můžeme, aby jsme si byli jisti, že vše bude s velkou pravděpodobností fungovat tak, jak má. Dodatečně máme spoustu týmů se spoustou speciálních požadavků jako jsou předchozí zkušenosti v dané oblasti, nebo požadavky z legálního hlediska jako je věk.


Jaké kvalifikace byste měli mít jako člen našeho týmu

 • Silnou koncentraci: Toto je očividná a nejdůležitější kvalifikace při práci u nás. Umět se koncentrovat i během delšího období a pracovat na více projektech najednou, jelikož tak tomu bude často. Měli byste si udržet přehled, nepřijít o svou koncentraci, apod.
 • Schopnost zapamatovat si věci během Vašich tréninků a i poté. Například při obdržení konstruktivní kritiky nebo návrhů na zlepšení
 • Umět anglicky: Měli byste být schopni během psaných konverzací plynule používat angličtinu. To neznamená, že musíte být nadprůměrný nebo že musíte Vaší angličtinu dokazovat testem, který bude kontrolovat rodilý mluvčí, ale měli byste být schopni se vyjádřit rychle a při tom srozumitelně pro ostatní. Také se jedná o jazyk, který budete každodenně používat, jelikož většina zaměstnaneckých konverzací probíhá v angličtině. Možná máte kamarády, se kterými mluvíte Vaším rodným jazykem, píšete si s ostatními mimo anglický kanál, nebo Váš leader/manager mluví také ve Vašem jazyce, ale i tak od Vás očekáváme zodpovězení anglických otázek bez problémů. Tato problematika bude rozvedena později.
 • Multitasking: Některé situace vyžadují, aby jste se vypořádali s několika úkoly během krátké doby. Zachovejte chladnou hlavu a vykonejte je pořádně. Pravděpodobně jste si všimli, že naše hra je celkem populární a že počty hráčů přibývají regulérně. Samozřejmě, že tyto situace nenastávají každodenně a každou hodinu, ale dovednost multitaskingu byste měli mít už jako kandidát.
 • Organizační vlohy: Občas potřebujete pracovat s více věcmi najednou, takže byste měli mít přehled o tom, jak si vaše úkoly strukturovat, vybrat si styl své práce a styl Vašeho učení. Tato dovednost je také velmi důležitá.
 • Motivace k úspěchu: Být motivován ke splnění Vašich cílů a k správnému dokončení úkolů. Smýšlíte tak, aby věci na kterých pracujete vždy skončily pozitivně naladěné a množství pro Vás není vše
 • Motivace: O pozici, o kterou se ucházíte, byste měli být dostatečně informováni a měli byste pro to ukázat dostatek motivace. Informujte se prosím o našich strukturách, naších požadavcích a o dostupných pozicích na fóru.
 • Vyrovnaný osobnostní profil: Vyhledáváme vyrovnané osobnosti. Podívejte se na naše členy. Většina z nich není praštěných či extrovertních, ale ani se nestydí. Většina z nich má vyrovnané osobnosti a právě ty hledáme.
 • Týmová práce je velmi důležitá! Naši členové vždy pracují pospolu a musí si věřit. Jedná se jen o jiný způsob týmové práce který znáte z každodenního života, protože často je práce rozdělena mezi Vás a ostatní, ale komunikace je stále nutná, abyste cíl mohli dokončit jako tým.

Výše zmíněné dovednosti se nezdají být velmi žádané a občas si nemusíte být jisti, zda-li dané dovednosti máte nebo ne, jelikož normálně tyto kombinace dovedností nejsou žádané. Z tohoto důvodu se nebojte ucházet o pozici, i když nesplňujete všechny výše zmíněné požadavky nebo si o tom nejste zcela jisti.


Jak probíhá nábor?

 • Podáte žádost na naší webové stránce
 • Zkontrolujeme Váš profil a vaši přihlášku, zda-li splňujete aspekty našich obecných požadavků.
 • Pokud ano, Vaše přihláška bude označena jako "Under review" a poté bude zrevidována managementem týmu, do kterého se hlásíte.
 • Jakmile učiníme rozhodnutí, Vaši žádost buď zamítneme, nebo Vás pozveme na pohovor. Během tohoto pohovoru si zkontrolujeme Vaše výkonnostní předpoklady, kvalifikaci a Vaší motivaci vykonávat danou práci.
 • Pokud jste o sobě a svých dovednostech přesvědčeni, přistoupíme k Vašemu začlenění. Po začlenění po Vás některé týmy budou vyžadovat průchod jejich vlastním tréninkem. Někdy také budete muset projít pár testy, ve kterých najdete každodenní situace, které se naučíte během Vašich tréninků.
 • Jakmile dokončíte trénink, budete povýšen na plnohodnotného člena našeho týmu, i když některé oddělení stále mají několik týdnů zkušební doby před tím, než obdržíte všechny pravomoci. Během těchto zkušebních dob budete pozorováni a budete dostávat zpětnou vazbu na to, jak se máte zlepšit. Jakmile budete plnohodnotným členem našeho týmu, budete i nadále kontrolováni Vaším týmovým vedoucími nebo manažery a často obdržíte zpětnou vazbu na Vaši práci.

Kde najdu požadavky jednotlivých týmu?

Ze všeho nejdřív je vždy důležité vědět kdy si můžete přihlášku podat, protože to je možné pouze pokud hledáme nové členy. Aktuální zdroj je vždy https://truckersmp.com/recruitment a https://forum.truckersmp.com/index.php?/forum/211-recruitment/. Na obou z těchto webových stránek vždy naleznete pozice, na které nabíráme a jejich specifické požadavky. Stačí otevřít stránku, vybrat si tým, který by Vás zajímal a přečíst si popis, kde najdete všechny informace, co potřebujete.

Jaké máme požadavky k účtu?

 • Předpokládáme, že na účtě nemáte žádné aktivní bany či 3 bany celkově a že jste se dobře chovali na ostatních platformách (jako jsou Discord nebo naše komunitní fórum). Opravdu se jedná o 3 bany celkově, nebudeme dělat výjimky, pouze za zvláštních okolností. Jednoduchým důvodem pro toto je fakt, že jakožto člen našeho týmu jste tváří našeho projektu a hráči by k vám měli vzhlížet. I když většina z vás si je toho vědoma, často dostáváme otázky ohledně toho, co aktivní ban vlastně je: 12 měsíců po vypršení vašeho banu se jeho barva změní ze zelené na žlutou. Poté se můžete být jisti, že je ban neaktivní (Toto si můžete zkontrolovat na Vašem TruckersMP profilu). Tato doba je také označována jako cooling-off.
 • K zamítnutí také povede skutečnost, že budete vlastnit jiné účty, které mají více jak 3 bany.
 • Před odesláním žádosti byste měli být členem TruckersMP alespoň 12 měsíců a zaregistrovaný na fóru alespoň jeden měsíc.
 • Je nutné vykazovat aktivitu na fóru nebo na našem Discordu (Interakce s komunitou). Vaše angličtina by tam neměla zaostávat.
 • Měli byste splňovat specifické požadavky týmu ohledně Vašeho účtu/profilu, např. vysoká aktivita na fóru při podávání přihlášky na pozici Forum Moderatora.

Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat skrz náš systém zpětné vazby, nebo nám zašlete soukromou zpávu na fórum či Discord.


Co moje angličtina?

Pokud tuto otázku obdržíme, tak mezi naše první tipy vždy patří to, že byste k sobě měli být upřímní, jak na tom s angličtinou doopravdy jste. Měli byste být schopni bezchybně komunikovat během textových konverzací a na vše, co napíšete, byste neměli potřebovat překladač. Vyhledat si pár slovíček ale není problém. Ve verbální komunikaci angličtinu používat nemusíte, protože ve většině subteamů Vás nebudeme nutit, aby jste se připojovali do hlasových kanálů, pokud nebudete chtít. Ocenili bychom, kdyby jste ve své přihlášce uvedli pár vět o své angličtině, například jak dlouho ji studujete, jestli máte certifikát, kde jste se angličtinu naučili a jak by jste ji ohodnotili (buď Váš odhad od 1-5, nebo určení na CEFR (Common European Framework of Reference) stupnici). Angličtina bude jazyk, který budete muset, jakožto náš člen, používat od prvního dne.


Jak funguje náš náborový systém?

formulář

Některé z věcí, které jsme zmínili v tomto článku, mohou sloužit jako předmět pro pár otázek. Ve formuláři samozřejmě musíte vyplnit Vaše jméno, kde žijete a Vaše časové pásmo. Dodatečně musíte ohodnotit Vaše jazyky, se kterými mluvíte. Poté po Vás chceme, abyste nám v jedné otázce o sobě něco pověděli. Zde se můžete rozepsat o prakticky čemkoliv, co si myslíte, že je důležité. Vaše kariéra, v jaké třídě jste, Váš život, jak by Vás ostatní popsali, cokoliv tak, aby jsme o Vás alespoň něco věděli. Další otázka se vztahuje více k pozici, na kterou se hlásíte, hlavně na Vaši motivaci, zkušenosti, kolik času jste schopni oddat týmu, jaké informace o této pozici máte, a podobně. Při zodpovídání těchto otázek byste měli uvést co nejvíce detailů, protože při zohledňování Vaší přihlášky jsou velmi důležité. Na konci předlohy formuláře také najdete jeden ze scénářů pozice, na kterou se hlásíte, abyste nám mohli ukázat, jak byste řešili určité situace, jak byste přistoupili k danému problému, či zda-li máte na tuto pozici dostatečné zkušenosti, apod. Každá přihláška může být jiná, záležíc na týmu, do kterého se hlásíte. Po odeslání Vaší přihlášky ji co nejdříve zkontrolujeme a během několika týdnů od nás dostanete odpověď s naším konečným rozhodnutím. Pokud se dostanete do dalšího kola, tak bude Vaše přihláška umístěna na čekací listinu na dobu neurčitou a jakmile budeme mít čas, napíšeme Vám a domluvíme si termín pohovoru. Toto ale nechceme dál rozvádět, protože více informací se dozvíte v dalším bodě.


Jak vypadá pohovor?

Společně s manažery Vámi vybraného týmu pozváni na pohovor, který se ve většině případů odehrává v textové podobě. Zkontrolujeme Vaši kvalifikaci a budeme se snažit Vás lépe poznat. Mezi otázky, na které se běžně ptáme patří: „Řekněte nám o Vašich silných a stinných stránkách.“ nebo “Proč bychom měli vybrat právě vás?„. Poté už je jen na Vás, abyste zůstali upřímní a snažili se nás přesvědčit s odpověďmi, které nás uspokojí. Své odpovědi byste neměli kopírovat z internetu, někdy je ovšem lepší se předem obeznámit s běžnými otázkami na pohovoru, než abyste poté museli vymýšlet odpověď z patra.

Toto známe z vlastních zkušeností: Pokud se potýkáte s problémy a nezáleží vám na odpovědích, nebudete pro ostatní přesvědčiví. Bude zde spoustu otázek ohledně Vaší personality, proto je lepší se před pohovorem připravit a dát si dohromady pár myšlenek, protože na tyto otázky je schopen odpovědět každý. Někdo potřebuje na jejich zodpovězení více času, někdo méně. Na pohovoru byste ale o sobě tak dlouho přemýšlet neměli. Odpovědi byste měli mít již předem připravené. To je ale samozřejmě pouze příklad toho, jak může první pohovor vypadat. Zeptáme se Vás také na několik otázek ohledně pozice, na kterou se hlásíte, a proč byste byly dobrým členem týmu. Délka pohovoru se může lišit, jelikož se pokaždé neptáme na stejné otázky a někteří uchazeči potřebuji na zodpovězení více času, ale většinou to na speciálním Discord serveru, který je vytvořen pouze pro pohovory, zabere něco okolo hodiny.

Členové HR zkontrolují Vaši přihlášku s vaším pohovorem a rozhodnou se. Pokud budou se vším spokojeni, budete pozváni k druhému pohovoru s manažery týmu, do kterého jste se přihlásili, a se členem HR. Manažeři Vás také budou chtít lépe poznat a položí vám pár otázek ohledně týmu. Právě manažeři budou jedni z těch, s kým budete v budoucnu pracovat. Během tohoto pohovoru může být vznesena další dennodenní situace. Délka pohovoru se může lišit, ale i zde očekávejte jednu hodinu. I zde budou otázky o Vás, protože se chceme ujistit, zda-li jste pro tým opravdu ten pravý. „Umíte pracovat s konstruktivní kritikou? Vážíte si jí?”, „Preferujete pracovat sám nebo v týmu?”, A podobně. Na tyto otázky se Vás můžeme ptát.

Po tomto pohovoru podrobně prodiskutujeme Vaší přihlášku s Vašimi pohovory a pokud bude vše v pořádku, budete přijati a nastane proces začlenění. Po tomto procesu občas budete muset projít tréninkem či zkušební dobou, během které bude Vaše práce pozorována vedoucími Vašeho týmu. Musíte dokázat že jste ti, které hledáme a jakmile manažeři řeknou, že jste připraveni, budete povýšen na plnohodnotnou pozici a dostanete všechna práva, co potřebujete.

Chceme také říci že mezi uchazeči nenastává žádné soupeření. Toto je pro nás vždycky důležité. Jsme šťastní za každého nadaného člověka a za každého uchazeče, se kterým můžeme pracovat. Chceme, abyste pracovali pospolu, ne proti sobě. Není to vždy jen o tom být ve všem lepší než ostatní, protože poté nemůžete řešit úkoly v týmu, takže v našich týmech nemůžete pracovat. TruckersMP v každém týmu, ale i celkově se rovná týmové práci.

Jak již bylo řečeno, některé týmy po dokončení Vašich tréninků po Vás budou vyžadovat úspěšné vykonání testu, ve kterých budete někdy muset přemýšlet "jinak" nebo pouze odpovědět na otázky o Vaší každodenní práci, abyste ukázali, že jste si všechno zapamatovali a že jste připraveni na povýšení. Na zodpovězení všech otázek budete mít víc než dostatek času a pokud si nebudete něčím jisti, můžete se vždy zeptat vašeho vedoucího. Pokud projdete testy, budete Vašimi manažery povýšen.


Jak se mohu připravit?

Po přečtení tohoto textu si pravděpodobně říkáte, co to pro Vás znamená a jak se na vše máte připravit. Přečtení tohoto článku je ideální první krok pro získání více informací o našich náborech. Dalším krokem je fakt, že se vždy snažíme být vlídný: Odešlete ticket na zpětnou vazbu, pošlete nám soukromou zprávu - Od tohoto tu jsme. Také Vám nebudeme vykládat blbosti, nemáme k tomu důvod a máme o Vás velký zájem. Dodatečně se z toho nezblázněte.

Víme, že kolují zvěsti o lidech, kteří byly z týmu vyhozeni nebo byli odmítnuti. Pokud ale opravdu chcete vědět, jak to u nás funguje, zkuste to sami. Chceme, abyste z členství v našem týmu také profitoval a tyto zvěsti vedou pouze k zmatečnosti. Všechno jde snáz, pokud zanecháte chladnou hlavu a nebudete se nad věcmi moc stresovat. Jak již bylo řečeno, je důležité abyste se předem připravili, například na webových stránkách, které poskytují informace o personalistických testech zdarma. Vyčleňte si pro přípravu pár hodin a moc se nestresujte. To samé platí i pro angličtinu, kterou někteří kandidáti často opomíjejí. Vaše angličtina je jedna z věcí, kterou si můžete připravit a na které se můžete upřímně ohodnotit. Využijte prosím také této příležitosti a informujte se o našich pozicích.

Mrkněte na popisy našich pozic, kontaktujte nás, zkontaktujte člena z pozice, na kterou se chcete hlásit. Může vám říci něco o zkušenostech s naším týmem, a tak dále. I když je to zvláštní, jsme rádi, když nám bombardujete s otázkami a chceme Vás udržet informovaní, abyste věděli, čeho vlastně chcete dosáhnout.


Chci Vám poděkovat za Vaši pozornost a Váš čas. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat skrz náš systém zpětné vazby, nebo nám zašlete soukromou zpávu na fórum či Discord. Snažíme se být vždy vlídní a těšíme se na zodpovězení Vašich otázek.

Děkujeme Vám za přečtení tohoto článku, užijte si zbytek dne a hodně štěstí!

Tags

Author