Informasjon til søkere


Last update: 27 Mar 2023 18:00 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1470Hei alle sammen!

Denne artikkelen er en veiledning for søkere eller interesserte personer som ønsker å få mer informasjon om hvordan ansettelsesprosessen vår fungerer og hvordan du kan bli en del av staff teamet vårt. Hvis du ikke har søkt på en stilling ennå, er du akkurat her da du også får informasjon om hvordan du kan sende inn en søknad, hvilke krav vi har, hva som er neste steg og hvordan du kan lykkes med søknaden din , samt hvorfor det ikke er så ille hvis du ikke får stillingen på første forsøk.


Rask oversikt og hovedideer:

 • Hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter trenger jeg før jeg søker?
 • Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen?
 • Hvordan fungerer applikasjonssystemet?
 • Hvordan fungerer et intervju?
 • Hva med mine Engelskkunnskaper?
 • Hvor finner jeg mer informasjon?
 • Hvordan kan jeg forberede meg skikkelig?

Å være medlem av teamet vårt går sammen med mange forventninger og ferdigheter, fordi når du er ferdig med treningen din, må du noen ganger jobbe med mange spillere eller på flere prosjekter samtidig, og derfor kreves visse kvalifikasjoner og krav. Det er grunnen til at teamet vårt undersøker om søkere har disse ferdighetene og ideelt sett kan ha det gøy på jobben så lenge som mulig. Det som også følger med av å være en del av et nettsamfunn og staffteam er at du skal være i stand til å takle måten vi jobber på, våre aktivitetskrav og forventninger, og vi prøver også å sikre at vi danner et team som kan jobbe mest effektivt og med passende kvalifikasjoner/ferdigheter på våre prosjekter.

Vi gjør stor innsats under treningsøkter hvor vi simulerer daglige situasjoner så godt som mulig og du kan tenke deg at alt dette er forbundet med mye tid. Og for at alle skal tjene på denne innsatsen, sørger vi for at sannsynligheten for at opplæringen går vellykket er maksimal, og til syvende og sist vet lederne at de fleste søkerne som deltar i opplæringen også vil jobbe for TruckersMP i fremtiden. Ellers ville vi ikke ha de tilgjengelige stillingene besatt. Vi ønsker selvfølgelig også å unngå at du som søker bruker tid på opplæringen og ikke ender opp med et vellykket resultat.

For å konkludere, siden noen forventninger kan være ganske høye, undersøker vi enkeltpersoner detaljert før de blir med, or oss og for at du skal vite at det vil løse seg med høy grad av sannsynlighet. I tillegg har vi også mange team med spesielle krav, som tidligere erfaring innen området du søker på og lovkrav som aldersgrense.


Hvilke kvalifikasjoner bør du ha som en del av vårt team

 • Konsentrasjonskraft: Det er ganske åpenbart og en veldig viktig kvalifikasjon når du jobber for oss, om mulig også i lengre perioder og hvis du må jobbe med flere prosjekter samtidig som ofte vil være tilfellet. Du bør alltid holde oversikten, ikke gå bort fra fokuset ditt osv.
 • Retentivitet: Under treningsøktene dine så vel som etter den, for eksempel når du får konstruktive tilbakemeldinger eller forslag til forbedring.
 • Engelskferdigheter: Du bør kunne bruke Engelsk flytende og trygt under skriftlige samtaler. Det betyr ikke at du må være over gjennomsnittet eller at du må bevise Engelskkunnskapene dine med en test for morsmål, men du bør kunne uttrykke deg raskt og fortsatt forståelig for andre. Det vil også være språket du må bruke daglig, da samtalene mellom staff medlemmer for det meste skjer på engelsk. Med venner eller utenfor Engelske kanaler, kan du bruke ditt morsmål, og kanskje du har en leder/manager som snakker samme språk som deg. Men vi forventer at du stiller og svarer på spørsmål på Engelsk uten problemer. Dette vil imidlertid også bli utdypet senere.
 • Multitasking: Noen situasjoner krever at du må håndtere flere oppgaver innen en kort periode samtidig, holde hodet kaldt og håndtere dem riktig. Du har sikkert lagt merke til at modden vår er ganske populær og at antall spillere øker jevnlig. Selvfølgelig er det ikke på et konstant nivå hver dag og hver time, men håndtering av denne dynamikken er en ferdighet du bør ta med deg som søker.
 • Organisasjonsferdigheter: Noen ganger må du jobbe med flere ting samtidig og derfor er det bare fornuftig at du har en ide om hvordan du kan strukturere oppgavene dine, arbeidsmåten din og læringsstilen din. Dette er også veldig viktig.
 • Prestasjonsmotivasjon: Du er interessert i å nå målene dine og fullføre oppgaver riktig. Du har som mål at ting du gjør blir positivt og at kvantitet ikke er alt for deg.
 • Motivasjon: Du bør informere deg om stillingen du ønsker å søke på og vise nok motivasjon. Vennligst bruk forumet til å informere deg om teamstrukturen vår, våre krav og tilgjengelige stillinger.
 • Balansert personlighetsprofil: Vi ser etter balanserte personligheter. Hvis du sjekker ut våre staff medlemmer, vil du legge merke til at de fleste av dem ikke er sprø eller utadvendte, men heller ikke sjenerte mennesker. De fleste av dem har balanserte personligheter og det er akkurat det vi ser etter.
 • Teamwork: Veldig viktig! Våre staff medlemmer jobber alltid sammen, og de må stole på hverandre. Det er en annen måte å samarbeide på som du sannsynligvis kjenner fra ditt daglige liv, fordi ofte er arbeidet delt mellom deg og andre, men kommunikasjon og forbindelse er fortsatt nødvendig for å nå mål som et team.

Ferdighetene som er oppført ovenfor ser ut til å være svært krevende, og noen ganger vet du ikke om du har en ferdighet eller ikke fordi du ikke trenger denne kombinasjonen av ferdigheter regelmessig. Av den grunn er det ingen skade å prøve å søke selv om du ikke har alle kravene ovenfor eller hvis du ikke er helt sikker på det.


Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen?

 • Du sender inn en søknad på nettsiden vår.

 • Vi vurderer kontoen og søknaden din med hensyn til de generelle kravene våre.

 • Hvis du oppfyller alle kravene, vil søknaden din bli merket som «Under review» og deretter gjennomgått av ledelsen i teamet du søker på.

 • Etter at vi har tatt en avgjørelse, avslår vi søknaden din eller inviterer deg til intervju. I dette intervjuet vil vi sjekke dine prestasjonsforutsetninger, kvalifikasjoner og motivasjon for jobben.

 • Hvis vi er overbevist om deg og dine ferdigheter, vil vi fortsette med ansettelsen. Etter dette krever noen avdelinger at du går gjennom en trening, mens andre gjør det ikke. Noen ganger må du også bestå noen tester med daglige situasjoner som du lærer i løpet av treningsøktene.

 • Når du er ferdig med treningen, vil du bli forfremmet til et fullverdig medlem av teamet vårt, mens noen avdelinger fortsatt har prøveperioder på noen uker før du får alle tillatelser. I disse prøveperiodene vil arbeidet ditt bli observert og du får tilbakemelding på hvordan du kan forbedre deg. Så snart du er et fullverdig medlem av teamet vårt, vil arbeidet ditt fortsatt jevnlig bli kontrollert av teamledere eller managere, og du får ofte tilbakemeldinger om arbeidet ditt.

Hvor finner jeg de teams-pesifikke kravene?

Først av alt er det alltid viktig å vite når du kan søke, for det er bare mulig hvis vi ser etter ansatte. Den nåværende kilden for dette er alltid https://truckersmp.com/recruitment og https://forum.truckersmp.com/index.php?/forum/211-recruitment/. På begge disse nettsidene vil du alltid finne stillingene vi ansetter til og de team-spesifikke kravene. Du trenger bare å åpne siden, velge avdelingen du er interessert i, og lese stillingsbeskrivelsen med all informasjon du trenger.

Hvilke konto-spesifikke krav har vi?

 • Vi forventer at du ikke har noen aktive utestengelser og ikke mer enn 3 utestengelser i løpet av de siste 24 månedene, samt god oppførsel på andre plattformer også (som Discord eller vårt forum). Vi vil ikke gjøre unntak med mindre det er spesielle forhold. Grunnen er ganske enkelt at du som ansatt er ansiktet til prosjektet vårt, og spillere bør se opp til deg. Selv om de fleste av dere allerede er klar over det, får vi ofte spørsmål om hva aktive utestengelser er: 12 måneder etter at utestengelsen din utløper, vil fargen på utestengelsen din bytte fra grønt til gult, og da kan du være sikker på at utestengelsen din er inaktivt (du kan sjekke det på TruckersMP-profilen din). Dette er også kjent som avkjølingsperioden.

 • Å være eier av andre kontoer med aktive utestengelser eller mer enn 3 utestengelser i løpet av de siste 24 månedene vil også føre til avvisning.

 • Du bør være medlem av TruckersMP i minst 12 måneder og registrert på forumet i minst 1 måned ved søknadstidspunktet.

 • Det er nødvendig å vise aktivitet på enten forumet eller på Discorden vår (interaksjon i fellesskapet). Engelskkunnskapene dine bør ikke mangle der heller.

 • Du bør oppfylle team-spesifikke krav til kontoen/profilen din, f.eks. høy grad av aktivitet på forumet ved søknad på stillingen Forummoderator.


Hvis du har spørsmål så langt, ikke nøl med å kontakte oss via feedback eller ved å sende oss en melding på enten forumet eller Discord.


Hva med mine Engelskkunnskaper?

Vårt første tips hvis vi får dette spørsmålet er å alltid være ærlig med deg selv om hvor gode kunnskaper du har om dette språket. Du skal kunne kommunisere trygt under tekstbaserte samtaler og trenger ikke en oversetter for alt du skriver, men å slå opp noen få ord er ikke et problem. Hvis du må bruke en oversettelsestjeneste for å skrive søknaden eller intervjusvarene dine, vil du slite i teamet - derfor vil vi ikke fortsette med ansettelsesprosessen hvis du viser deg å bruke en oversetter. Du trenger ikke å bruke Engelsk i verbale samtaler, da vi ikke tvinger deg til å bli med i noen talechatter med mindre du ønsker det i de fleste av underteamene våre. Vi vil sette pris på om du legger til noen setninger om dine Engelskkunnskaper i søknaden din, for eksempel hvor lenge du har hatt/har språket på skolen, om du har Engelsk sertifikat, hvor du har Engelskkunnskapene fra og hvordan du vil vurdere det (enten ditt estimat mellom 1-5 eller gi et nivå, f.eks. etter "Common European Framework of Reference for Languages"). Engelsk vil være språket du hovedsakelig må bruke fra første dag av som staff medlem.


Hvordan fungerer applikasjonssystemet?

form

Noen av tingene vi nevnte i denne artikkelen vil være gjenstand for noen få spørsmål. Selvfølgelig må du fylle inn navnet ditt, hvor du bor og tidssonen din. I tillegg må du vurdere språkene du snakker som nevnt ovenfor. Etter dette vil vi at du skal svare på et spørsmål om deg selv. Du kan i utgangspunktet nevne det du synes er viktig her, men eksempler er din karriere eller hvilken klasse du går i, ditt daglige liv, hvordan andre vil beskrive deg som person og noen av dine egenskaper, slik vi vet et par ting om bakgrunnen din. De neste spørsmålene fokuserer mer på stillingen du søker, spesielt din motivasjon, erfaring, tiden du kan bruke til teamet, hvilken informasjon du har om rollen osv. Du bør være så detaljert du kan når du svarer på disse spørsmålene, da de vil være ganske viktige når vi sjekker søknaden din. På slutten av malen finner du også et scenario fra stillingen du søker på, for å vise oss hvor mye du allerede vet om visse situasjoner, hvordan du løser et problem, om du har ferdighetene stillingen krever, osv. Hvert søknadsskjema kan imidlertid være forskjellig avhengig av teamet du søker på. Så snart du har sendt inn søknaden din, vil vi vurdere den, og innen noen få uker vil du få et svar med vår endelige avgjørelse. Hvis du kommer til neste trinn, vil søknaden din bli satt på venteliste i en ubestemt periode, og så snart vi er tilgjengelige, vil vi komme tilbake til deg for å avtale et intervju. Vi ønsker imidlertid ikke å utdype dette emnet mye mer fordi du får all informasjon du trenger så snart du kommer til dette trinnet.


Hva skjer under intervjuet?

Du vil bli invitert til intervjuet som (i de fleste tilfeller) er en tekstbasert samtale med lederne i teamet du søker på. Vi vil sjekke dine kvalifikasjoner og ferdigheter og prøve å bli litt bedre kjent med deg. Spørsmål som sannsynligvis kan bli stilt - ganske vanlige - "Vennligst fortell oss dine styrker og svakheter" eller "hvorfor skal vi velge deg fremfor noen andre?". Da er det din jobb å være ærlig, men prøve å overbevise oss med gode svar som oppfyller forventningene våre. Du bør ikke lete etter svar på internett og kopiere og lime dem, men noen ganger er det en fordel å informere deg selv om vanlige spørsmål fra før og tenke på noen ideer du kan komme med som svar. Du vil ha nok tid til å svare på spørsmålene våre siden det ikke haster, men det kan være vanskelig for deg å svare på denne typen spørsmål hvis du ikke er forberedt.

Vi vet dette fra egen erfaring: Hvis du sliter og leter etter et hvilket som helst svar du kan finne, fordi du ikke vet hva du skal svare, vil du ikke være overbevisende for andre. Det vil være andre spørsmål om din personlighet, så det er best å ta deg god tid før vi starter med et intervju og samle inn noen ideer du har, fordi alle kan svare på slike spørsmål, noen trenger mer tid og må tenke på det lenger, mens andre svarer kjapt. Under et intervju skal du imidlertid ikke trenge å tenke veldig lenge på deg selv. Du bør vite den viktigste informasjonen allerede og deretter presentere svaret ditt for oss. Dette er et eksempel på hvordan det første intervjuet kan se ut. Selvfølgelig vil vi også stille noen spørsmål om stillingen du søker på, og hvorfor du vil være en god kandidat til teamet. Varigheten av intervjuet kan variere ettersom vi ikke alltid stiller de samme spørsmålene og noen søkere trenger lengre tid på å svare, men det kan ta omtrent en time på en spesiell Discord server laget for intervjuer.

Etter intervjuet vil vi diskutere søknaden og intervjuet i detalj, og hvis alt er i orden, får du en "Velkommen til teamet!" melding, og vi fortsetter med ansettelsen. Etter dette må du noen ganger gjennom opplæring, eller du vil gå gjennom en prøveperiode der arbeidet ditt vil bli observert av teamlederne dine. Du må bevise at du er personen vi lette etter, og når lederne sier at du er klar, vil du bli forfremmet til full stilling med alle tillatelser du trenger.

Vi vil også si, fordi det alltid er viktig for oss, at det ikke er konkurranse mellom søkere i ansettelsesprosessen vår. Vi er glade for hver person som har kompetansen og for hver søker som vi kan gå videre med, og vi ønsker alltid at dere skal jobbe med hverandre, ikke mot hverandre. Det handler ikke om å bruke albuene og prøve alt for å bli bedre enn andre. Da kan du ikke løse teamarbeidsoppgaver og som sådan kan du ikke jobbe i noen av teamene våre. TruckersMP betyr teamarbeid i det større bildet så vel som i hvert underteam.

Som sagt før, krever noen avdelinger også at du består en test etter treningsøktene, der du noen ganger må tenke ut av boksen eller bare svare på spørsmål om det daglige arbeidet ditt, for å se at du har fått med deg alt, og at du er flink til å klatre opp stigen. Du vil få mer enn nok tid til alle svar, og hvis du ikke er sikker på noe, kan du alltid spørre teamlederen din. Hvis du består testen, blir du forfremmet av lederne dine.


Hvordan kan jeg forberede meg skikkelig?

Etter å ha lest alt ovenfor, spør du deg sannsynligvis hva det betyr for deg og hvordan du kan forberede deg på alt. Hvis du allerede leser denne artikkelen, er dette det perfekte første trinnet for deg, for å få mer informasjon om rekrutteringsprosessen vår. Det neste trinnet er at vi alltid prøver å være tilgjengelige: Send inn en feedback ticket, send oss en dm - det er derfor vi er her. Vi vil heller ikke fortelle deg tull, da vi ikke har noen grunn til det, fordi vi har stor interesse av at du søker og blir en del av teamet vårt. I tillegg, ikke gjør deg selv gal.

Vi vet at det er noen rykter om folk som er ute av teamet eller har blitt avvist, men hvis du virkelig vil vite hvordan det fungerer, prøv det selv. Vi vil at du også skal tjene på et medlemskap i teamet vårt, og disse ryktene vil bare føre til forvirring. Alt er lettere hvis du holder hodet kaldt og ikke bekymrer deg for mye. Som allerede nevnt, er det også viktig at du forbereder deg før vi inviterer deg til et intervju, for eksempel på nettsider som gir deg gratis informasjon eller med personlighetstester. Bruk noen timer på å forberede deg selv, så du ikke trenger å bekymre deg for mye. Det samme gjelder Engelskkunnskapene dine som ofte blir undervurdert av enkelte søkere. Engelsken din er en av de få tingene du kan forberede deg på, og du kan vurdere deg selv ærlig for. Benytt også anledningen til å informere deg om våre stillinger.

Sjekk våre stillingsbeskrivelser, kontakt oss, ta kontakt med medlemmer av stillingen du søker på som kan fortelle deg noe om deres erfaring i teamet vårt, og så videre. Merkelig nok er vi alltid glade hvis noen bomber oss med spørsmål og vi ønsker at du er informert og at du vet hva du prøver å oppnå.


Når det er sagt, vil jeg takke deg for oppmerksomheten og tiden din. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne via feedback eller send oss en DM på forumet eller Discord. Vi er alltid tilgjengelige og ser frem til å svare på spørsmålene dine.

Takk for at du leste, nyt dagen og lykke til!