Klager over et forbud


Last update: 12 Jun 2020 14:16 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/693Sørg for, at du læser følgende, før du klager over dit forbud

Lad være med at indsende en feedback billet hvis en eller flere af følgende er gyldige

  • Din forbudsklager er stadig åben og venter på et svar;
  • Din forbud appel er ikke afsluttet endnu;
  • Du ønsker at anmode om en ikke-banet. Bemærk, at korrekt udstedte forbud ikke vil blive fjernet eller forkortet.

§5.3 - Appel og indgivelse af en klage

[...] Før du kontakter feedback, skal din klage over forbud accepteres, ændres eller afvises. Enhver beslutning truffet af højt rangerede medarbejdere vil være endelig og kan ikke appelleres på en anden måde. Ethvert misbrug af feedbacksystemet kan resultere i et forbud mod anvendelse heraf. [...]

Bemærk, at beslutning om feedbacksystemet er endelig og ikke kan appelleres på en anden måde. Hvis du har fået en endelig beslutning af en Game Moderator, har du ikke tilladelse til at indsende en anden billet, der anmoder om, at dit forbud skal blive revideret igen. Ovenstående regel bestemmer utvetydigt, at ethvert misbrug af feedbacksystemet kan føre til et forbud mod anvendelse heraf. Brug det med omhu.


Trin 1

Før du klager over dit forbud, skal du sikre dig, at din klage over forbud lukkes [Declined, Modified, Accepted]. Bemærk, at vi ikke kan gribe ind, så længe din klage over forbud stadig er åben. For mere information, se ovenstående regel.


Trin 2

Hvis du stadig mener, at dit forbud er forkert, efter at din forbud appel er blevet behandlet og lukket helt, skal du gå over til feedback system.


Trin 3

Hvis du følger kravene ovenfor, skal du vælge kategorien Game Moderation Management som vist nedenfor
Category


Trin 4

Vælg et sprog, hvis du ikke taler engelsk
Language

Understøttede sprog af the Game Management: Italiensk, Tysk, Tyrkisk og Engelsk.


Trin 5

Giv os om muligt korrekt videobevis, der forklarer, hvorfor dit forbud er forkert. Hvis du ikke har nogen video, der viser dit eget synspunkt under den hændelse, du blev forbudt for, er sandsynligheden for, at dit forbud fjernes, tæt på nul. At vise dit synspunkt på det tidspunkt, hvor hændelsen fandt sted, vil i høj grad hjælpe os i beslutningsprocessen. Sørg for at forklare detaljeret med hensyn til, hvorfor vi skal fjerne dit forbud.
Explain


Trin 6

Når du har angivet alt, skal du klikke på knappen Send og vente på, at en Game Manager skal håndtere din billet
Submit

Tags

Author

ZefojGaming's avatar

ZefojGaming

Danish TruckersMP Translator in 2019 - 2020

Languages: Danish / English