Жалба относно забрана


Last update: 01 May 2020 07:36 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/922Уверете се, че прочетете следното, преди да се оплаквате от забраната си

Не изпращайте feedback ticket, ако едно или повече от следните са валидни**

  • Вашият ban appeal все още е отворен и чака отговор;
  • Вашият ban appeal все още не е приключен;
  • Искате да поискате unban. Имайте предвид, че правилно издадените забрани няма да бъдат премахнати или съкратени.

§5.3 - Appealing and filing a complaint

[...] Преди да се свържете с обратната връзка, вашата жалба за забрана трябва да бъде приета, модифицирана или отхвърлена. Тази система за обратна връзка е последната ви възможност. Всяко решение, взето от високопоставени служители, ще бъде окончателно и не може да бъде обжалвано по друг начин. Всяка злоупотреба със системата за обратна връзка може да доведе до забрана за нейното използване. [...]

Моля, обърнете внимание, че решението относно feedback system е окончателно и не може да бъде обжалвано по друг начин. Ако сте получили окончателно решение от Game Manager, нямате право да изпращате друг тикет с искане вашата забрана да бъде прегледана отново. В горното правило недвусмислено се посочва, че всяка злоупотреба със системата за обратна връзка може да доведе до забрана за нейната употреба. Използвайте го разумно.


Стъпка 1

Преди да се оплачете от забраната си, трябва да сте сигурни, че вашата жалба за забрана е затворена [Declined, Modified, Accepted]. Моля, обърнете внимание, че не можем да предприемем действия, докато вашата жалба за забрана е все още отворена. За повече информация вижте горното правило.


Стъпка 2

Ако все още смятате, че вашата забрана е неправилна, след като вашата жалба за забрана е била разгледана и затворена изцяло, преминете към feedback system.


Стъпка 3

Ако следвате изискванията по-горе, изберете категорията Game Moderation Management, както е показано по-долу


Стъпка 4

Изберете език, ако не говорите английски Поддържани езици от Game Management: Италиански, Немски, Турски и Английски.


Стъпка 5

Предоставете ни, ако е възможно, правилни видео доказателства, обясняващи защо вашата забрана е неправилна. Ако нямате видео, което да показва вашата собствена гледна точка по време на инцидента, за който сте били забранени, вероятността вашата забрана да бъде премахната е близка до нула. Показването на вашата гледна точка по време на инцидента значително ще ни помогне в процеса на вземане на решения. Уверете се, че обяснявате в детайли защо трябва да премахнем вашата забрана.


Стъпка 6

След като имате всичко предоставено, щракнете върху бутона за изпращане и изчакайте Game Manager да се справи с вашия тикет