Skarga na temat bana

Last update: 01 Feb 2019 10:21 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/32


Jeśli uważasz ze dostałeś bana nie prawidłowo, przejdź do strony z opiniami. Aby to zrobić, musisz najpierw utworzyć odwołanie od banów! Sprawdź ten przewodnik, aby zobaczyć, jak to zrobić.

Przed przesłaniem biletu upewnij się, że odwołanie od banów jest zamknięte (odrzucone, zmodyfikowane, zaakceptowane).

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, wybierz kategorię Zarządzanie Moderacją Gry (Game Moderation Management), jak pokazano poniżej:
Category

Po pierwsze, skopiuj link do swojego odwołania od bana i umieść go w polu tekstowym:
Copy

Po drugie, dostarcz nam odpowiednie dowody w postaci wideo wyjaśniające, dlaczego Twój zakaz jest nieprawidłowy. Jeśli nie masz żadnych filmów pokazujących swój własny punkt widzenia podczas incydentu, w którym zostałeś zbanowany, prawdopodobieństwo, że nie dostaniesz unbana, jest znacznie niższe.

Po trzecie, wybierz język, jeśli nie znasz angielskiego
Language

Nie oferujemy wszystkich języków, możesz wybrać tylko te, które są obecnie obsługiwane. W zależności od wybranego języka, może potrwać dłużej, zanim Twój bilet zostanie sprawdzony, lub możemy odpowiedzieć po angielsku, jeśli nie ma dostępnego tłumaczenia.

Na koniec kliknij przycisk Prześlij i poczekaj, aż Menedżer gier zajmie się Twoim biletem
Submit

Author

BoSsik2

TruckersMP Translation Manager