Skarga na temat bana


Last update: 29 Apr 2020 13:23 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/32Przed złożeniem skargi na swojego bana zapoznaj się z poniższymi informacjami

Nie wysyłaj feedback ticket jeśli jeden lub więcej z poniższych dotyczy twojego bana

  • Twoja apelacja od bana jest dalej otwarta i czeka na odpowiedz;
  • Twoja apelacja od bana nie została jeszcze zamknięte;
  • Chcesz poprosić o unbana. Pamiętaj, że prawidłowo wydane zakazy nie zostaną usunięte ani skrócone.

§5.3 - Apelacje i składanie reklamacjit

[...] Przed skontaktowaniem się z feedback twoja apelacja musi zostać zaakceptowana, zmodyfikowana lub odrzucona. Feedback system jest to ostatnia możliwa opcja. Każda decyzja podjęta przez wysoko postawionych pracowników będzie ostateczna i nie będzie można odwołać się w inny sposób. Wszelkie nadużycia systemu informacji zwrotnej mogą skutkować zakazem jego używania. [...]

Należy pamiętać, że decyzja wydana w systemie opinii (Feedback system) j jest ostateczna i nie można się odwołać w inny sposób. Jeśli ostateczna decyzja została podjęta przez Menadżera gry (Game Manager), nie możesz przesłać kolejnego biletu z prośbą o ponowne sprawdzenie zakazu. Powyższa zasada jednoznacznie stwierdza, że ​​każde nadużycie systemu opinii (Feedback) może prowadzić do zablokowania jego używania. Pamiętaj aby używać go rozważnie.


Step 1

Przed przesłaniem biletu upewnij się, że odwołanie od banów jest zamknięte (odrzucone, zmodyfikowane, zaakceptowane).Pamiętaj, że nie możemy podejmować działań, dopóki odwołanie od bana jest nadal otwarte. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do powyższej zasady.


Step 2

Jeśli nadal uważasz, że Twój ban jest nieprawidłowy po rozpatrzeniu odwołania i całkowitym zamknięciu tego odwołania, udaj się do systemu opinii.


Step 3

Jeśli spełniasz powyższe wymagania wybierz Game Moderation Management kategorie jak pokazano poniżej
Category


Step 4

Wybierz język jeśli nie mówisz po Angielsku
Language

Języki obsługiwane przez Manadzerów gry : Włośki, Niemiecki, Turecki oraz Angielski.


Step 5

Jeśli to możliwe, przekaż nam odpowiednie dowody wideo wyjaśniające, dlaczego Twój zakaz jest nieprawidłowy. Jeśli nie masz filmu pokazującego własnego punkt widzenia podczas zdarzenia, za które zostałeś zbanowany, prawdopodobieństwo, że Twój ban zostanie usunięty, jest bliskie zeru. Przedstawienie swojego punktu widzenia w momencie wystąpienia incydentu pomoże nam w podejmowaniu decyzji. Wyjaśnij szczegółowo, dlaczego powinniśmy usunąć Twój zakaz.
Explain


Step 6

Po dostarczeniu wszystkiego kliknij przycisk wysłania ticketu (submit feedback przycisk) i poczekaj, aż menedżer gier zajmie się Twoim biletem
Submit

Tags

Author

BoSsik2's avatar

BoSsik2

TruckersMP Retired Manager