Klagen over een ban


Last update: 18 May 2020 23:50 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/550Zorg ervoor dat je eerst het volgende leest voordat je klaagt over een ban

Dien geen feedback ticket in als één of meer van de volgende criteria geldig zijn:

  • Jouw ban appeal is nog steeds open en wacht op een antwoord;
  • Jouw ban appeal is nog niet gesloten;
  • Je wilt enkel verzoeken om de ban te laten verwijderen. Let op dat bans die juist uitgevaardigd zijn niet verwijderd of verkort worden.

§5.3 - In beroep gaan tegen een ban en het indienen van een klacht

[...] Voordat je contact opneemt via feedback, moet je ban appeal eerst Accepted, Modified of Declined zijn. Dit feedback systeem is je laatste optie. Elke beslissing die gemaakt is door hooggeplaatste teamleden is definitief en kan niet op een andere manier geappeald worden. Het misbruiken van het feedback systeem op welke manier dan ook kan erin resulteren dat je verbannen wordt van het systeem. [...]

Let op dat beslissingen die via het feedback systeem vermeld worden definitief zijn. Op geen enkele manier kun je daar nog in beroep tegen gaan. Indien een definitieve beslissing is genomen door een Game Manager, dan is het niet meer toegestaan om via een ander ticket te vragen voor een herevaluatie. De regel die hierboven geciteerd is vermeld eenduidig dat ieder misbruik van het feedback systeem kan leiden tot de ontzegging tot het systeem. Gebruik het daarom verstandig.


Stap 1

Voordat je klaagt over een ban moet je er zeker van zijn dat je beroep is gesloten [Declined, Modified, Accepted]. We kunnen geen actie ondernemen zolang je beroep nog open is. Voor meer informatie raadpleeg je regel §5.3.


Stap 2

Als je van mening bent dat je beroep onjuist afgehandeld is nadat deze gesloten is met één van de drie bovenstaande genoemde statussen en je voldoet niet aan de criteria die aan het begin van dit artikel genoemd worden, ga dan naar het feedback systeem.


Stap 3

Selecteer de categorie Game Moderation Management.

Stap 3


Stap 4

Wij prefereren een bericht in het Engels, maar als je die taal niet spreekt of je kunt je probleem niet dusdanig onder woorden kunt brengen, selecteer dan de taal die je wel spreekt.

Stap 4

Ondersteunde talen door het Game Management zijn: Italiaans, Duits, Turks en Engels.


Stap 5

Leg uit waarom jouw ban incorrect is. Indien mogelijk, lever ook videobewijs aan. Als je geen video hebt waaruit we jouw perspectief tijdens het incident kunnen evalueren, dan is de kans klein dat je ban verwijderd wordt. Dergelijk bewijs kan ons aanzienlijk assisteren bij het evalueren van de situatie en bij nemen van de juiste beslissing. Zorg ervoor dat jouw uitleg gedetailleerd is en dat het een geldige reden bevat waarom jouw ban verwijderd zou moeten worden.

Stap 5


Stap 6

Als je alles hebt ingevuld klik je op de "Submit Feedback" knop. Je bent nu klaar. Wacht nu geduldig af tot je een antwoord ontvangt van een Game Manager.

Stap 6