Hvordan bruke ban appeal systemet & FAQ


Last update: 03 Oct 2021 12:26 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1423Steg 1

Når du går inn på nettstedet, vil du se et rødt varsel som varsler deg om din aktive ban, inkludert årsak, bevis, hvor lenge du er bannet og muligheten til å søke om unban. Evidence


Steg 2

Vi tilbyr våre spillere muligheten til å klage på bannen sin gjennom appeal systemet. Vi ber deg imidlertid om å gjøre dette bare hvis du har en gyldig grunn. Det første trinnet er å gå gjennom bevisene og se om bannen er begrunnet. Reglene du brøt er nevnt i bannens årsak; Hvis du lurer på hva beskrivelsen av disse reglene er, kan du sjekke dem ut her. Hvis du virkelig har brutt reglene i bannen din, anbefaler vi på det sterkeste å ikke klage på bannen, ettersom vi ikke fjerner gyldige og korrekt utstedte bans. I slike tilfeller vil klagen din bli avslått. I stedet ber vi deg om å ta straffen som en læringsopplevelse, slik at den samme hendelsen ikke skjer igjen i fremtiden.

Hvis du sterkt tror at straffen din er feil eller du har spørsmål eller bekymringer du vil diskutere med staff medlemmet som utstedte straffen din, kan du opprette en ny appeal ved å klikke på "Appeal your ban", som er markert med gult.

Vær oppmerksom på at hvis du ønsker å bestride straffen din, må du ha en gyldig og solid begrunnelse som forklarer hvorfor du mener at straffen er feil. Vi forventer en seriøs forespørsel, om du spør om å få straffen din omgjort eller endret, og vil vurdere det opprinnelige beviset, potensielle motbevis fra ditt perspektiv og årsakene du oppgir i klagen din. Vi kan ikke behandle klagen din hvis du klager uten noen reell grunn, spamming av ting som ikke er relatert til straffen din, klandrer andre personer eller menneskelige/maskinvarefeil eller ber om en ny sjanse; klager som er begrunnet med en slik begrunnelse, vil bli avslått.


Step 3

Når du går inn på appeal siden, vil du se dine gjeldende bans hvis du er bannet. Til høyre kan du se teksten som sier "Appeal this ban" - klikk på den. Click

Merk: Hvis du ikke klarer å opprette en ban appeal, betyr dette at du ikke er utestengt eller at bannen allerede er utløpt, som du kan se på skjermbildet nedenfor. NoBan


Step 4

I boksen, forklar hvorfor du mener at bannen ikke er riktig og hvorfor den bør fjernes fra profilen din. Hvis du tilfeldigvis har filmet hendelsen fra ditt synspunkt på det tidspunktet den første hendelsen skjedde, kan du laste den opp til YouTube eller en annen plattform for videoer og inkludere lenken til videoen i klagen din. Forklar i detalj hvordan hendelsen skjedde og hvorfor bannen din ikke er gyldig. Når du har gitt en detaljert forklaring, klikker du på "Submit appeal". Excuse


Step 5

Vent til staff medlemmet som bannet deg, behandler klagen din. Spamming eller på annen måte legge ut unødvendige ting som ikke er knyttet til bannen, vil ikke hjelpe, og heller ikke gjøre situasjonen bedre.


Ofte Stilte Spørsmål

Spørsmål: Jeg klaget på bannen min for noen timer siden, men har fortsatt ikke fått noe svar.
Svar: På grunn av det store antallet klager vi får på nesten daglig basis, kan det ta en stund før staff medlemmer kommer tilbake til deg. Hvis du ikke har mottatt svar innen en tidsramme på maksimalt 3 dager, kan du gå til feedback systemet og klage på staff medlemmet.

Spørsmål: Jeg har blitt bannet, men hvorfor er det ingen bevis på bannen min?
Svar: Hvis du har blitt bannet fra spillet, kan det ta en stund før staff medlemmet laster opp beviset. Hvis du vil se det, kan du klage på bannen og be om bevis fra den ansatte som ga deg straffen.

Spørsmål: Bannen min er gyldig og korrekt utdelt, men kan jeg fremdeles klage på den?
Svar: Ja og nei. Selv om du teknisk sett har muligheten og retten til å klage på bannen din, anbefaler vi på det sterkeste å ikke gjøre det, ettersom vi ikke fjerner bans som er gyldige og korrekt utdelt. Klagesystemet eksisterer for å gi spillerne muligheten til å komme med en forespørsel om å få straffen sin omgjort eller endret og bør brukes som sådan. Klager som ikke tjener noe formål vil ikke bli tatt i betraktning.

Spørsmål: Jeg vil klage på en ban som allerede er utløpt. Har jeg fortsatt muligheten til å klage på den?
Svar: Nei, du kan ikke klage på bans som allerede har utløpt. Du har lov til å klage på bannen din over feedback systemet hvis du ikke kan klage på bannen lenger, men bare for en bestemt tid. Vennligst referer til reglene, spesielt §5.3 i denne sammengeng.

Spørsmål: Bannen min burde allerede ha utløpt nå, men den er fortsatt aktiv?
Svar: Hvis du bor i en annen tidssone og ikke har endret det i innstillingene ennå, bør du gjøre det først her eller konverter den til din tidssone. Avhengig av tidssonen din, kan den eksakte utløpsdatoen variere.