Jak pracovat se systémem odvolávání banů (Ban appeal) a často kladené otázky


Last update: 23 Sep 2021 13:50 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/991. Krok

Po načtení webové stránky uvidíte červené oznámení o Vašem aktivním banu včetně důvodu, důkazu, na jak dlouho jste zabanován a možnosti se na ban odvolat. Důkaz


2. Krok

Našim uživatelům umožňujeme přes systém odvolání zpochybnit jejich ban, avšak k tomu musí mít pádné důvody. Prvním krokem je kontrola důkazů a překontrolování právoplatnosti banu. Pravidla která jste porušili jsou uvedena v odůvodnění banu. Podrobnosti jednotlivých pravidel jsou k dispozici zde. Pokud jste pravidla uvedená v odůvodnění skutečně porušili, doporučujeme se neodvolávat, jelikož právoplatně udělené bany neodstraňujeme. Pokud se v tomto případě odvoláte, Vaše odvolání bude zamítnuto. Namísto toho si prosím z banu vezměte ponaučení a příště se danému prohřešku snažte vyhnout.

Pokud i přesto věříte, že Váš ban byl udělen neprávem anebo máte otázky, které byste chtěli konzultovat se členem staffu, vytvořte si nové odvolání kliknutím na žlutě zvýrazněné tlačítko "Appeal your ban".

Mějte prosím na paměti, že v případě podání odvolání musíte poskytnout pádné důvody, proč si myslíte, že je Váš ban neoprávněný. Očekáváme seriózní žádost o odpuštění či úpravu Vašeho prohřešku. Po podání této žádosti zkontrolujeme původní důkazy a vyhodnotíme případné "proti-důkazy" a odůvodnění ve Vašem odvolání. Vaše odvolání nejsme schopni posoudit, pokud se odvoláváte bez pádného důvodu, spamujete věci nesouvisející s Vašim trestem, obviňujete ostatní hráče/selhání techniky či prosíte o další šanci. Takto odůvodněné odvolání budou zamítnuty.


3. Krok

Pokud jste zabanován, na této stránce uvidíte své aktuální bany. Na pravé straně můžete vidět tlačítko říkajíc "Appeal this ban". Klikněte na něj. Klik Poznámka: Pokud Vám není umožněno vytvořit odvolání na ban, nejste zabanován, nebo Vám ban již vypršel, stejně jako na obrázku níže. Žádný Ban


4. Krok

V poskytnutém textovém poli prosím vysvětlete, proč Váš ban není právoplatný a proč by měl být z Vašeho profilu odstraněn. Pokud máte nahrávku incidentu z Vašeho pohledu, nahrajte ji na Youtube nebo na jakýkoliv jiný video-hosting a uveďte do Vašeho odvolání odkaz na dané video. Do detailu popište jak daný incident nastal a proč Váš ban není právoplatný. Jakmile poskytnete detailní vysvětlení, klikněte na tlačítko "Submit appeal". Omluva


5. Krok

Vyčkejte než Game Moderator vyřeší Vaše odvolání. Spamování nebo odesílání nepotřebných věcí nepomůže, ani situaci nějak nevylepší.


Často Kladené Otázky

Otázka: Před pár hodinami jsem podal odvolání, ale dosud jsem nedostal žádnou odpověď. Odpověď: Díky vysokým počtům odvolání, která dostáváme na denní bázi, může Game Moderatorům chvíli trvat, než Vám odpoví. Pokud jste v rámci 3 dnů neobdrželi odpověď, můžete zamířit do systému zpětné vazby a vyplnit stížnost na zaměstnance.

Otázka: Byl jsem zabanován, ale nejsou k dispozici žádné důkazy. Proč? Odpověď: Pokud jste byl zabanován ve hře, může členovi našeho týmu chvíli trvat, než důkaz nahraje. Pokud si chcete důkaz prohlédnout, podejte odvolání na Váš ban a požádejte o důkazy od člena týmu, který trest udělil.

Otázka: Můj ban je oprávněný, mohu na něj stále podat odvolání? Odpověď: Ano i ne. I když máte možnost se na ban odvolat, tak to nedoporučujeme, jelikož právoplatně udělené bany neodstraňujeme. Systém odvolávání poskytuje uživatelům šanci zvrátit či modifikovat jejich trest. Bezdůvodné odvolání nebudou brány v potaz.

Otázka: Chci si stěžovat na ban, který již vypršel. Mohu se na ban stále odvolat? Odpověď: Nemůžete. Na již proběhlý ban se odvolat nelze. Na ban si stále můžete stěžovat skrze náš systém zpětné vazby, ale pouze po omezenou dobu. Více informací v našich pravidlech,v tomto případě v bodě §5.3.

Otázka: Proč je můj ban stále aktivní, když už bych měl být odbanován? Odpověď: Pokud žijete v jiné časové zóně a v nastavení jste si ji stále nezměnili, můžete tak učinit zde, nebo si čas převést do svého časového pásma. Přesný čas vypršení banu se může lišit, dle Vašeho časového pásma.