Mājaslapas Nosūdzēšanas Principi & BUJ


Last update: 03 Jul 2021 15:43 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1121Ņemot vērā esošo apjukumu, kas ir saistīts ar pieņemamu pierādījumu sniegšanu un kas tiek attiecīgi pieņemts, Mēs esam snieguši informāciju par to, ko Mēs uzskatām par pietiekamu, pārskatot sūdzības Mūsu mājaslapā. Šī informācija var palīdzēt labāk realizēt savu sūdzību un garantēt lielāku iespēju ka vēlamais mērķis tiks realizēts. Sūdzības tiek pieņemtas pēc FIFO principa (pirmais iekšā, pirmais ārā). Tas nozīmē ka vecākās sūdzības tiks pirmās izskatītas. Esiet lūdzu pacietīgi, ņemot vērā Mūsu sūdzību kopējo skaitu. Jautāšanas pēc administrācijas, lai izskatītu Jūsu anketas, netiks tolerēts.

Lūdzu ņemiet vērā ka šie ir tikai principi, nevis noteikumi. Lai apskatītu noteikumus, lūdzu apskatiet §1.4, šeit. Ja kaut kas ir pret minēto principu darbību, tas uzreiz nenozīmē ka sūdzība ir nepietiekama.

Kādus pierādījumus man vajadzētu sniegt?
Mēs pieprasam video pierādījumus gandrīz visiem gadījumiem. Sniedzot pierādījumus, tiem ir jābūt Jūsu pašiem. Tas nozīmē ka Jūs nevarat ierakstīt cita lietotāja tiešraidi vai video un publicēt ar to sūdzību. Pierādījumi nevar būt apgriezti, pēcapstrādāti vai izmainīti jebkādīgi. Video saturu var apgraizīt vien gadījumos, kad nepieciešams izgriezt no video nevajadzīgo daļu, kas nav saistīts ar sūdzību. Kā arī, video, kuru garums pārsniedz 2 minūtes, ir obligāti jāsatur laikajoslai par notikuma brīdi. Video pierādījumos Mums ir skaidri jāredz lietotāja lietotāja vārds un ID.Līdz ar to, video ierakstiem jābūt pietiekami augstā kvalitātē, kur lietotājvārdi un spēles ID ir skaidri redzami.

Pārkāpumi, kuri pieprasa video pierādījumus:

 • Tīša Grūstīšana
 • Bloķēšana
 • Braukšana Nepareizajā Virzienā
 • Nekorekta Apdzīšana
 • Agresīva braukšana
 • Neatbilstoša Konvoja Uzturēšana / Transportlīdzekļa Ļaunprātīga Izmantošana
 • Palīgprogrammu Izmantošana
 • CB Ļaunprātīga Izmantošana / Citu aizskaršana caur CB

Pierādījumi kuri var saturēt foto:

 • Aizskaršana caur teksta formātu (pilnai sarakstei jābūt pieejama, konteksta nolūkam)
 • Neatbilstoša satura Iniciāļi/Vārds/Profila bilde
 • Neatbilstošs Save Editing

Ja nesaskatāt pārkāpuma piemēru, vislabāk ir sniegt video tipa pierādījumu, kas var garantēt sūdzības labāku caurskatamību. (Ņemiet vērā ka neviens no pārkāpumiem nevar rezultēties liegumā. Šie ir tikai pierādījuma tipi, kas to var, iespējams, garantēt.) Kā arī, paturiet prātā ka daži noteikumi kuri attiecās uz Simulācijas Serveriem, neattiecās uz Arcade Serveriem. Varat pārskatīt atšķirības zemāk minētājā hipersaitē.

TruckersMP Noteikumi

Kas ir "/pinfo" un vai tam ir jābūt manos pierādījumos?
Komanda /pinfo [ID] ir komanda kas uzrāda lietotāja TruckersMP & Steam ID kad ievadat lietotāja spēles ID. Šī komanda palīdz identificēt lietotājus lielos pūļos vai kad starp lietotājiem var būt līdzigi iniciāļi. Kad nosūdzat lietotāju, tas nav obligāti noteikts ka jāiekļauj šī komanda, bet tā pielietošana uzreiz palīdzēs apstiprināt nosūdzēto lietāju un paātrinas procesu. Ja lietotājs pamet spēli pirms sniedzat viņa ID, pastāv iespēja ka nosūdzēsiet lietotāju ar nepareizu ID, kas var rezultēties sūdzības noraidīšanā.

Cik gariem jābūt video pierādījumiem?
Kad apskatām sūdzības, Mēs apskatām tos no 15 sekundēm līdz 1 minūtei. Video īsāks par 5 sekundēm ir nepietiekams, lai spētu lemt par lietotāja noteikumu pārkāpumu. Ja Jūsu video pierādījums ir garāks par 1 minūti un 30 sekundēm, Mēs vēlamies arī saņemt laika joslu par noteiktiem brīžiem esošajā video. Sūdzības bez laika joslas var tikt noraidītas turpmākai skatīšanai.

Kādu mājaslapu man izmantot pierādījumu augšupielādēšanai?
Mums ir 3 mājaslapas, kurās vēlamies redzēt augšupielādētos video. YouTube Streamable un Vimeo ir visbiežāk izmantotie. Bildēm, Imgur un Lightshot ir pieņemami. Ņemot vērā Jūsu atrašanos vietu, dažreiz pieeja šīm mājaslapām var būt liegta. Alternatīvas mājaslapas kā DailyMotion, VidMe, un Google Drive ir visi pieņemami. Ja varat izmantot kādu no augstāk minētajiem, Mēs vēlētos lai tos attiecīgi izmantojat. Lūdzu atceraties ka Mēs neveicam lejupielādes pierādījumiem. Jebkura mājaslapa kura pieprasa lejupielādēt pierādījumu tiks automātiski noraidīta, jo tas pakļauj Mūsu pārstāvjus riskam.

Ja nu man ir vajadzīgs nosūdzēt vairākus lietotājus?
Ja ir nepieciešams nosūdzēt vairākus lietotājus, lūdzu nosūdziet katru atsevišķi. Tas nodrošinās sūdzību pārskatīšanu profesionāli un godīgi. Atcerieties iekļaut video laikajoslu, ja tas satur vairākus incidentus, kurus vēlaties nosūdzēt.

Cik ilgi maniem pierādījumiem jābūt pieejamiem?
Jūsu pierādījumiem ir jābūt pieejamiem vismaz 1 mēnesi pēc lieguma beigšanās. Līdz ar to, ja lietotāja liegums beidzās 1.janvārī, pierādījumiem jābūt pieejamiem līdz 1.februārim. Ja Jūsu pierādījumi vairs nav pieejami pirms termiņa, liegums var tikt anulēts, ņemot vērā pārkāpuma nopietnību. Šis arī ir iemesls kādēļ neizmantot cita lietotāja pierādījumus, jo Jūs nekontrolējat pierādījuma pieejamību. Kā arī, ņemot vērā autortiesību pārkāpumu, izmantojot cita lietotāja pierādījumus, Jūs pakļaujat sevi riskam. Papildus informācijai, apskatiet §1.4 noteikumus kas satur detalizētus norādījumus un prasības, nosūdzot pārkāpēju.

Ja nu es vēlos nosūdzēt TMP pārstāvi?
Ja vēlaties publicēt sūdzību pret kādu no TMP pārstāvjiem, Jums tas ir jāveic caur Atbalsta Sistēmu. Attiecīgi spējat sniegt pieejamo aprakstu un informāciju par pārkāpumu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Q: Es publicēju sūdzību, kādēļ tā vēl nav izskatīta?

A: Attiecīgi, Mūsu sūdzību saraksta rinda ir ļoti gara, kas var pagarināt to izskatīšanu. Bet neuztraucieties, jo katra sūdzība tiek pārskatīta.

Q. Ja mana sūdzība tiek anulēta, vai mans sūdzību reitings (sūdzību kopējais skaits, kuru drīkstu publicēt) kritīsies?

A: Ne vienmēr. Veids kā tiek katra sūdzība izskatīta, var būt atkarīga no dažādiem apstākļiem. Pat ja sūdzība tiek anulēta, reitings var būt pozitīvs, jo to nosaka sūdzības kopējais kontekts un kvalitāte, kādā tas iesniegts.

Q: Brīdinājums rāda ka ID ir pārlieku zems. Vai tas nozīmē ka mana sūdzība ir neatbilstoša?

A: Nē. Tas nozīmē ka Jums ir jāpārliecinās ka nepublicējat spēles ID nevis TruckersMP ID.

Q: Brīdinājums uzrāda ka sniedzu nepareizu ID. Vai es nedrīkstu nosūdzēt administrācijas pārstāvi?

A: Jā. Sistēma neatļauj nosūdzēt TMP pārstāvjus. Ja pieredzat administrācijas pārstāvi veicam šaubīgas vai neatļautas darbības, izmantojiet atbalsta biļetes ar pierādījumiem.

Q: Kādēļ es varu tikai publicēt 10 sūdzības?

A: Game Moderation Komanda uzdevums ir vērtēt sūdzību kvalitāti. Šis palīdz anulēt sūdzības, kuru kvalitāte ir pārlieku zema, tādējādi atvieglojot sistēmu. Jo vairāk labu sūdzību publicēsiet, jo vairāk spēsiet publicēt turpmāk. Jo sliktākas sūdzības publicējat, jo mazāk spēsiet tās publicēt, līdz ar pilnu nespēju jebko iesniegt.

Q: Esmu sasniedzis savu limitu nosūdzēšanas sistēmā, ko lai daru?

A: Jums ir jāuzgaida lai dažas no Jūs sūdzībām tikt skatītas. Līdz saņemsiet pozitīvu vērtējumu no Game Moderator par iesniegtām sūdzībām, Jūs saņemsiet augstāku sūdzību iesniedzamo limitu.

Q: Esmu saņēmis liegumu no nosūdzēšanas sistēmas. Ko lai tagad daru?

A: Ja esat saņēmis liegumu un vēlaties uzzināt iemeslu tam, vai arī saņemt paskaidrojumu par lieguma saņemšanu, izmantojiet Mūsu atbalsta sistēmu un publicējiet anketu Mūsu Game Moderation Management.

Q: Mana sūdzība ir izskatīta. Vai drīkstu dzēst pierādījumus no sociāliem mēdījiem?

A: Nē. Pierādījumiem jābūt pieejamiem lieguma ilgumu, papildus viens mēnesis pēc lieguma beigām. Tas nodrošina iespēju lieguma saņemtajam lietotājam pareizi iesniegt lieguma anketu un saņemt paskaidrojumu. Lūdzu ņemiet vērā ka informācijas dzēšana var anulēt Jūs no jebkādas sūdzību sistēmas izmantošanas. Papildus informācijai, atsaucieties uz §1.4 no Mūsu noteikumiem.

Q: Lietotājs, kurš saņēma liegumu pateicoties maniem pierādījumiem, turpina mani aizvainot komentāru sadaļā. Ko lai iesāku?

A: Iesakām atspējot komentāru sadaļu vai vienkārši ignorēt lietotāju. Līdz ar soda saņemšanu, vairums nespēj savaldīt savas dusmas.

Q: Pārkāpējs kontaktējās ar mani un atvainojās, kā arī lūdza dzēst pierādījumus. Kā man rīkoties?

A: Neatkarīgi no lietotāja atvainošanās un tā velmi dzēst pierādījumus, Jums to nevajadzētu veikt. Attiecīgās darbības veikšana var rezultēties lieguma saņemšanā no sūdzību sistēmas un pārkāpēja lieguma anulēšanas. Lietotāji, kuri nesen saņēmuši liegumus, izmanto šo metodi lai apietu sistēmu, kas ir noteikumu pārkāpums. Tādēļ esat uzmanīgi